Uzemnění a pospojování - část 3 - Řešení pospojování a napájení v prostorech s IT

Školení zaměřené na řešení pospojování a napájení v prostorech s IT.

Bez účinného systému uzemnění bychom mohli být vystaveni riziku zásahu elektrickým proudem, nemluvě o chybách měření přístrojů a celé řadě potenciálních občasných problémů.

Pokud nemají poruchové proudy kudy odtéci do země prostřednictvím správně navrženého a udržovaného zemnícího systému, najdou si nepředpokládané cesty jinde a může to být i přes lidská těla.

Zúčastněte se cyklu odborného školení, kde detailně seznámíme s problematikou uzemnění a pospojování v návaznosti na normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a další.

vv 2021

Program školení

8:55 - 9:00 Zahájení semináře

9:00 - 10:45

  • Ochrana před EMI - elektromagnetickým rušením.
  • EMI a pospojování pro instalace IT technologie.
  • Společné vlastnosti.
  • Řešení pospojování pro IT zařízení.
  • Jak řešit soustavu pospojení pro IT zařízení v budově?
  • Soustava ochranného pospojování nebo „vyhrazená soustava pospojení pro telekomunikace“.
  • Typy uzemňovacích soustav.
  • Zdvojené podlahy.
  • Souběhy kabelů napájení a datových kabelů.

10:45 Závěr semináře