Uzemnění a pospojování - část 1 - Návrh soustavy uzemnění a pospojování

Nenechte si ujít školení, kde Vás detailně seznámíme s problematikou uzemnění a pospojování.

Bez účinného systému uzemnění bychom mohli být vystaveni riziku zásahu elektrickým proudem, nemluvě o chybách měření přístrojů a celé řadě potenciálních občasných problémů.

Pokud nemají poruchové proudy kudy odtéci do země prostřednictvím správně navrženého a udržovaného zemnícího systému, najdou si nepředpokládané cesty jinde a může to být i přes lidská těla.

Zúčastněte se cyklu odborného školení, kde detailně seznámíme s problematikou uzemnění a pospojování v návaznosti na normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a další.

vv 2021

Program školení

8:55 - 9:00 Zahájení semináře

9:00 - 11:00

  • Proč musíme zemnit?
  • Zemnící soustavy, typy, způsoby uložení, pasivní ochrana zemničů.
  • Stanovení hodnoty uzemnění.
  • Uzemňovací přívody.
  • Uzemňovací soustava pro ochranu před bleskem.
  • Ekvipotenciální pospojování.

11:00 Závěr semináře