Správný postup při návrhu vnější ochrany před bleskem

Hromosvod je v dnešním pojetí především protipožární ochrana budov a staveb. Na kterém objektu hromosvod být musí a na kterém nikoli? Jak hromosvod správně navrhnout, tak aby plně respektoval požadavky souboru norem ČSN EN 62305 ed. 2?

Na online semináři představíme:

 • základní pravidla, jak na různých typech objektů správně navrhnout vnější ochranu před bleskem,
 • zaměříme se na výběr nejvhodnějších ochranných opatření pro stavby podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.,
 • základní pravidla související s analýzou rizik dle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2,
 • zvolíme nejvhodnější metodu pro vyšetření ochranného prostoru pro daný typ stavby,
 • spočítáme přeskokovou vzdálenost „S“,
 • navrhneme jímací soustavu včetně uzemnění objektu a to vše s ohledem na normu ČSN EN 62305-3 ed. 2.,
 • představíme různá technická řešení již provedených vnějších ochran před bleskem a ukážeme si časté chyby, které se při návrhu jímací soustavy vyskytují.

 vnejsi ochrana 108

Program školení

13.00 Zahájení akce, organizační pokyny

13.00 - 14.30 Přednáška

 • Analýza rizik.
 • Návrh jímací soustavy a uzemnění.
 • Výpočet přeskokové vzdálenosti „S“.
 • Správná technická řešení při návrhu vnější ochrany a časté chyby.

cca 14.30  Dotazy, konec školení

* Předpokládaná délka školení je do 90 - 120 minut, konec se proto může se lišit.