Nová legislativa a normativy pro systémy EPS

Aktuální změny v oblasti elektrické požární signalizace. Problematika elektrické požární signalizace je velmi rozsáhlá.

Navazuje na ni mnoho norem, vyhlášek, zákonů apod., které provázejí často změny v samotných zákonech nebo v prováděcích předpisech a být ve všem v "obraze" je náročné i pro zkušenější projektanty.

Na našem školení představíme aktuální nové právní úpravy v zákonech a v nových a připravovaných normách. Zároveň si vysvětlíme zásady uvedení do provozu a samotný provoz elektrické požární signalizace, která je souborem zařízení, které slouží k vyhodnocování požární situace v budově a používá se pro včasnou detekci nebezpečí požáru. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

vv 2021

Program školení

8:58 - 9:00 Zahájení semináře

9:00 - 11:00 Blok přednášek
Nová právní úprava
- změny provedené zákonem o PO
- další změny provedené prováděcími předpisy k zákonu o PO

Nové a připravované normativy
- ČSN EN 54-1, CEN/TS 54-14
- ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN 73 0848

Uvedení do provozu a provoz systémů EPS
- zásady uvádění do provozu
- zásady bezpečného provozu

Detekce požárů ve zvláštních objektech
- vysoko regálové sklady
- velmi vysoko regálové sklady

11:00 Závěr semináře