Nouzové osvětlení od A do Z.

Nouzové osvětlení je zřizováno pro použití v případě selhání normálního osvětlení a je proto napájeno ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvětlení. 

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením. Víte proč a jaké důsledky z požárních předpisů vyplývají pro profesi elektro?

Pro dodržení bezpečnostních požadavků je třeba splnit požadavky dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3.

Víte, kde nouzové osvětlení použít a v jakém rozsahu?

Aby bylo zajištěno, že nouzové osvětlení funguje, musí být zřízeno, zkoušeno a provozováno podle již zmiňované normy ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 a dále podle ČSN EN 50172, a ČSN EN 1838.

vv 2021

Program školení

8:58 - 9:00 Zahájení semináře

9.00 - 10.15
• Základní obecná legislativa pro oblast nouzového osvětlení. 
• Rozdíly řešení nouzového únikového / protipanického / náhradního osvětlení. 
• Světelně technické požadavky a jejich řešení dle normativních požadavků. 

10.15 - 10.30 Přestávka

10.30 - 11.30
• Způsoby napájení nouzového osvětlení, jejich výhody a nevýhody. 
• Úskalí dílčích řešení. 

11.30 Závěr semináře