Elektrická zařízení strojů - měření na strojních zařízeních

Pojďte na školení s Filipem Němečkem, které dopodrobna rozebere problematiku měření na strojních zařízeních.

Detailně se zaměříme na měření na strojním zařízení a sestavení zprávy o ověření.
Ukázkové měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení.
V průběhu školení mohou účastníci pokládat dotazy formou chatu, které budou v závěru akce zodpovězeny.

Pro koho je seminář určen?

  • provozní elektrikáře,
  • osoby provádějící údržbu, opravy a servis strojních zařízení,
  • revizní techniky, kteří provádějí ověřování (revize) elektrických částí strojních zařízení.

mereni stroj 2021

Program školení

8.55 - 9.00 Prezence účastníků, organizační pokyny, zahájení

9.00 - 12.00

  • Přednáška a dotazy
  • Měření na strojním zařízení.
  • Sestavení zprávy o ověření.
  • Ukázkové měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení.

cca v 10.30 přestávka na 15 minut

12.00 Konec akce