Fotovoltaické elektrárny - technické řešení a současné trendy

Přihlaste se na odborné online školení ve spolupráci se Silektro s.r.o. zaměřené na FVE - základní informace o typech a komponentách, něco z norem a legilativy, praktické informace z oblasti instalací, údržby, dotačních možností a finanční návratnost.

Těšte se na přednášky:

  • Popis základních komponent fotovoltaických elektráren a jejich princip (FV panely, střídače, akumulátory, konstrukce).
  • Typy fotovoltaických elektráren - klasická FVE, hybridní FVE, hybridní FVE se záložním systémem.
  • Dimenzování výkonu FVE a energetický model.
  • Postup instalace a legislativní proces.
  • Údržba fotovoltaických elektráren.
  • Dotace FVE.
  • Finanční analýza a návratnost investice do FVE

dimenzovani kabelu 2021

Program školení

8.55 - 9.00 Zahájení, organizační pokyny

9.00 - 10.30
Přednášky
Popis základních komponent fotovoltaických elektráren a jejich princip (FV panely, střídače, akumulátory, konstrukce).
Typy fotovoltaických elektráren - klasická FVE, hybridní FVE, hybridní FVE se záložním systémem.
Dimenzování výkonu FVE a energetický model.

10.30 - 10.45 Přestávka

10.45 - 12.00
Přednášky, dotazy
Postup instalace a legislativní proces.
Údržba fotovoltaických elektráren.
Dotace FVE.
Finanční analýza a návratnost investice do FVE.
Dotazy účastníků.