Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2023

Školení zaměřené na elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Má-li být elektrické zařízení instalováno v prostorech, ve kterých mohou v atmosféře vznikat nebezpečné koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par nebo prachu, musí se provést ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchu v důsledku iniciace oblouky, jiskrami nebo horkými povrchy, vznikajícími v normálním provozu nebo za stanovených poruchových podmínek.

Na tomto školení se zaměříme na elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu v důsledku hořlavých látek a naučíme se pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň pravděpodobnost, že se elektrická instalace stane zdrojem vznícení. Zároveň se naučíme specifické požadavky normy ČSN EN 60079-14 ed. 4 pro navrhování, výběr a zřizování elektrických instalací ve výbušných atmosférách podle technik uvedených v ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5.

vv 2021

Program školení

8.58 - 9.00 Zahájení semináře

9.00 - 10.30
Elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu podle ČSN EN 60079-14 ed. 4.

Přednáší: Zdeněk Rymeš, Technická inspekce České republiky

10.30 - 10.45 Přestávka

10.45 - 11.45
Ochrana před bleskem a přepětím pro prostředí s nebezpečím výbuchu z pohledu nových nařízení vlády.

Přednáší: Ing. Eva Černochová Štihelová, specialista v ochraně před bleskem, TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.

11.45 Závěr semináře