Elektroinstalace I - 2022

Zúčastněte se odborného školení, zaměřeného na správné projektování elektroinstalací v roce 2022. Zaměříme se na novou legislativu, a to jak z pohledu zákonů, vládních nařízení, tak i vydaných nových norem a jejich důležitých změn.


Zároveň probereme, co obnáší připojení staveb k elektrické síti a jak musí být provedeny vnitřní elektrické rozvody v návaznosti na ČSN 33 2130 ed. 3 a přepěťových ochranných zařízení včetně selektivního jištění kompaktními jističi.

mereni spotrebice

Program školení

8.58 - 9.00 Organizační pokyny, zahájení

9.00 - 10.00Nová legislativa 2022

  • Zavádění nového stavebního zákona 283/2021 Sb.,
  • Zákon 284/2021 Sb. měnící některé zákony v souvislosti s novým stavebním zákonem,
  • Změna vyhlášky 268/2009 v souvislosti s projektováním nabíjecích míst dle ES 2018/844,
  • Změna Požárního zákona a její důsledky na projektování a povolování staveb platná od 1.1.2021,
  • Nové normy vydané v posledním období.

Přednáší: Ing. Jiří Horák, LPE s.r.o.

10.00 - 10.15 Přestávka

10.15 - 11.15

  • Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací za pomoci ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.

Přednáší: Jan Hájek, DEHN s.r.o.

11.15 - 11.30 Přestávka

11.30 - 12.30

  • Kompaktní jističe 3VA - Selektivita jištění. Nastavování nadproudových spouští ve výpočtovém programu Sichr.

Přednáší: Ing. Adolf Hubálek, OEZ s.r.o.

12.30 Závěr školení