Nová odborná publikace pro přípravu na Vyhlášku 50/1978 Sb.

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrická zařízení jsou řazena mezi vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. V praxi to znamená, že veškeré činnosti by na těchto zařízeních měly vykonávat jen osoby odborně způsobilé dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Novinkou, kterou v těchto dnech uvedla na trh společnost LPE s.r.o. je Příručka pro přípravu na zkoušky dle Vyhlášky 50/1978 Sb. - Jedinečná publikace s výběrem toho podstatného pro pracovníky v elektrotechnice – studijní materiály pro § 5, § 6, § 7, § 8 a § 10.

Obsah:

 • Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
 • Hlavní zásady – Elektrické instalace nízkého napětí
 • Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
 • Vnější vlivy, uspořádání vedení, označování a značení vodičů
 • Uzemnění a ochranné vodiče
 • Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody

vyhlaska50

Úvod

Hlavním účelem této příručky je napomáhat k přípravám na zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rovněž může být použita k osvěženi znalosti a tím k udrženi odborné úrovně a zvýšeni celkového právního vědomí pracovníků.
Určena je nejen elektrotechnikům na různé úrovni práce, ale svým obsahem bude prospěšná také vedoucím zaměstnancům obecně a osobám odpovědným za elektrická zařízení.
Elektrická zařízení jsou řazena mezi vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru, platném znění. V praxi to znamená, že veškeré činnosti by na těchto zařízeních měly vykonávat jen osoby odborně způsobilé (viz Vyhl. č. 50/1978 Sb.). Zde je třeba připomenout, že při činnosti na elektrických zařízeních má každý svá práva, ale i povinnosti vyplývající z platné legislativy.
Tato příručka je zaměřena na výběr požadavků pro elektrické rozvody nízkého napětí (dále jen nn) spadajících převážně pod působnost stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. v platném znění) a na tento zákon navazující vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhláška 268/2009 Sb., též v platném znění. Současně zde najdete také odkazy na některé právní předpisy a požadavky norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních.
V textu jsou uvedeny základní poznatky elektrotechniky a požadavky na bezpečný provoz elektrických instalací, jak je uvádějí technické normy. Jde o ustanovení, která by měl ovládat kvalifikovaný elektrotechnik pro výkon činnosti. Z norem ČSN byly vybrány základní údaje zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízená a dále opatření k zabránění vzniku nebezpečných rizikových situací. Nejedná se jen o obecně známé riziko úrazu elektrickým proudem a nebezpečí pro osoby a zvířata, ale rovněž o ohrožení majetku a okolí provozovaných zařízení.
Za připomenutí stojí, že všechna uvedená ustanovení jsou často propojena se zákoníkem práce. Jedná se zejména o ustanovení zákoníku práce v hlavě páté – požadavky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci pod pojmem prevence rizik v § 102. Další požadavky jsou obsaženy v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jedná se o ustanovení k odborné způsobilosti (§ 9), na výrobní a pracovní prostředky (§ 4) a na zvláštní odbornou způsobilost (§ 11). Zákoník práce však není jediným zákonem, který upravuje činnosti na úseku elektrotechniky. U staveb jde ještě o stavební zákon, u spotřebičů a výrobků o zákon o obecné bezpečnosti výrobku. V oblasti samotného výkonu činností na vyhrazených technických zařízeních o zákon o státním odborném dozoru a zákon o inspekci práce. Vše lze zjednodušeně zařadit do schématu následujícím způsobem: Bezpečný výrobek ↔ Odborná způsobilost ↔ Bezpečnost ↔ Odstraňování rizik.

Základní požadavky na elektrickou instalaci ve stavbách, jsou uvedeny ve vyhlášce 268/2009 Sb Vyhláška o technických požadavcích na stavby. Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými hodnotami požadavky na:

 • a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
 • b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,
 • c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
 • d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů,
 • e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,
 • f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,
 • g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

Pokud chceme v elektrotechnice zajistit bezpečnost a spolehlivost provozu, potom je třeba, aby došlo k vzájemnému propojení a návaznosti výše uvedených činitelů. Je možno vycházet příkladně z ustanovení normy ČSN 33 2000-1 ed. 2.

Cena: 280 Kč (243 Kč bez DPH).
Formát A5, 140 stran.

Vydavatel:
LPE s.r.o.
Nad Přehradou 2, 635 00 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 933 894
www.lpe.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.