RFID vs. čárové kódy

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Čárové kódy a technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou dva typy technologií sběru a čtení dat, které slouží především ke sledování majetku a řízení zásob.

Přestože jsou obě široce implementovány v podnicích pro správu majetku a zásob, jejich možnosti a způsoby fungování se v určitých aspektech značně liší. V závislosti na tom, jak chcete technologii RFID nebo čárový kód využívat, nabízejí obě výhody. Na základě níže uvedených funkcí však RFID rozhodně nabízí více výhod než čárové kódy, zejména pokud jde o odolnost, životnost, bezpečnost a efektivitu.

Co je RFID?

RFID je zkratka pro radiofrekvenční identifikaci, která využívá rádiové vlny k přenosu informací ze štítků RFID do čtečky RFID. Štítek obsahuje senzor připojený k anténě, která umožňuje přenos dat do čtečky. Každý snímač obvykle obsahuje jedinečné identifikátory a čtečka může současně snímat více než 100 tagů a nevyžaduje přímou viditelnost. Díky tomu lze snadno automatizovat některé procesy, které by jinak vyžadovaly další čas a zdroje a byly by zatíženy lidskou chybou.

Co je čárový kód?

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy).
Skenování čárových kódů spočívá v použití paprsku světla ke "čtení" černých a bílých čar čárového kódu. Součástí skeneru je snímač, který vytváří signál z odraženého světla, a dekodér pak tento signál převádí na text a odesílá jej do počítače nebo databáze. Čtečky čárových kódů vyžadují přímou viditelnost a musí "vidět" každý čárový kód po jednom, aby mohly zachytit data.

rfid kod 2022 1

Aplikační výhody a nevýhody

Existuje mnoho tagů RFID vyvinutých pro použití v různých průmyslových odvětvích. Některé z nejběžnějších se používají v maloobchodě a v zákaznických službách. Nejznámější je radiofrekvenční identifikační štítek (RFID), který obsahuje elektronický čip pro zakódování informací o výrobku a zákazníkovi. Tyto štítky lze číst na dálku bez nutnosti kontaktu s označeným předmětem.
Štítky RFID jsou malá, lehká zařízení obvykle o velikosti zrnka rýže. Obsahují rádiový vysílač a anténu pro vysílání a příjem signálů. Štítek může obsahovat i další funkce, jako je paměť, počítačové zpracování nebo řídicí systémy. Štítky RFID jsou buď aktivní, nebo pasivní transpondéry, které se používají k ukládání informací, jako jsou informace o zákaznících nebo úspory nákladů na každý výrobek v obchodě.
Čárové kódy jsou stále nejběžnějším typem automatizované identifikace, ale s tím, jak se zlepšuje výkon a snižují náklady, se tagy radiofrekvenční identifikace (RFID) pomalu přesouvají do stále většího počtu aplikací. S rostoucím počtem dostupných produktů RFID roste i možnost podniků zvýšit efektivitu a snížit náklady.
Pokud jsou rozhodující náklady, pak budou čárové kódy lepší volbou než RFID. Přesto jsou nyní tagy RFID levnější než dříve, takže si je mohou dovolit i malé podniky.
Díky RFID je z operací sběru dat odstraněn "lidský faktor". Při použití řešení s čárovými kódy se musíte spolehnout na to, že obsluha nezapomene naskenovat každou položku. Pokud štítek přehlédne, utrpí přesnost inventurních dat.
Při každém použití čtečky RFID se naskenuje každý štítek. Tento druh spolehlivého snímání je u propojeného zařízení klíčový. RFID zlepšuje procesy správy dat. Zatímco sledování pomocí čárových kódů může nabídnout určité množství dat, RFID je může výrazně rozšířit. Tagy s vyšší kapacitou mohou uchovávat nejen identifikaci majetku, ale také servisní historii a další data.
Pro RFID není nutná přímá viditelnost. Při porovnání RFID s technologií čárových kódů je to významná výhoda. Chcete-li naskenovat štítek s čárovým kódem, musíte na něj vidět. U přenosných položek RFID nejenže štítek nemusí být vidět, ale také nemusí být vyjmut z krabice.
Technologie RFID umožňuje číst a zapisovat data. Data uložená v čárových kódech jsou statická a pouze ke čtení. Pro aktualizaci je nutné připojení k databázi. Štítky RFID lze aktualizovat několikrát, což umožňuje aplikacím pro monitorování a údržbu majetku získat další úrovně schopností.

Rychlost:
Bezpochyby můžeme říci, že rychlost RFID je mnohem vyšší než u čárových kódů. Při skenování čárových kódů se najednou skenuje jedna položka, ale při skenování RFID lze za sekundu naskenovat více tagů. Například skenery RFID, mohou za sekundu naskenovat klidně až 700 tagů.

Odolnost:
Čárové kódy jsou vyrobeny z vinylu nebo papíru, u nichž je větší pravděpodobnost, že se při vystavení nečistotám a některým povětrnostním podmínkám roztrhnou nebo poškodí. Tagy RFID mají větší odolnost než čárové kódy.

Čtení nebo zápis:
Mnoho tagů RFID má možnost čtení/zápisu. Čárové kódy lze použít pouze pro čtení. Štítky RFID mohou uchovávat jedinečné informace o objektu, jako jsou imunizační záznamy nebo rotace "first-in-first-out" u materiálních prostředků, například visačky prádla. Zatímco čtečky čárových kódů vyžadují ruční stahování dat do centrální databáze, pomocí mobilní čtečky RFID lze tato data aktualizovat na dálku.

Náklady
Štítky RFID musí být sestaveny s vloženým počítačovým čipem, což zvyšuje celkové náklady na štítky RFID. Zavedení čárových kódů je cenově dostupnější. Štítky RFID také vyžadují různé typy štítků podle sledovaných materiálů, což také přispívá k nákladům. Obecně platí, že cena tagů RFID se pohybuje cca od 10 Kč do 1000 Kč a více za jeden tag a čtečky RFID jsou ve srovnání se čtečkami čárových kódů podstatně dražší (až desetkrát dražší než čtečky čárových kódů).
Implementace RFID může být také nákladná ve srovnání s implementací čárových kódů, protože vyžaduje zkušební provoz, aby se zajistilo, že technologie RFID funguje s danou aplikací před úplným zavedením.

Závěr

Obojí má při sledování majetku své přednosti i nedostatky. Záleží na vás a na typu vaší firmy, kterou z nich si vyberete nejlépe. Bez ohledu na to, kterou si vyberete, ale vždy mějte na paměti, že sledování majetku je pro růst podniku jaksepatří důležité.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, leden 2023

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Již 30 let měříte s námi - Blue Panther Dodávky měřicích přístrojů, multimetry, osciloskopy, termokamery, revizní přístroje, zkoušečky, analyzátory a jiné od výrobců Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Teledyne LeCroy, Schleich, Elspec, Extech a dalších.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku