Danfoss usiluje nejpozději do roku 2030 o uhlíkovou neutralitu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Danfoss se vydává na ambiciózní cestu k dosažení neutrality v oblasti emisí CO2 ve všech globálních operacích společnosti, a to nejpozději do roku 2030.

Po celá desetiletí je společnost Danfoss globálním poskytovatelem technologií a řešení, která pomáhají šetřit energii a snižovat emise CO2 po celém světě.

Skupina Danfoss v posledních letech výrazně snížila globální energetickou náročnost. Nyní přijímáme další opatření za účelem dalšího snížení spotřeby energie a zajištění přechodu všech operací společnosti Danfoss na energii z obnovitelných zdrojů. Společnost Danfoss se dále zavázala, že do roku 2030 obmění firemní vozový park tak, aby zahrnoval pouze elektrické vozy. Tyto iniciativy jsou krokem směrem k neutralitě v oblasti emisí CO2 ve všech globálních operacích nejpozději do roku 2030. Své plány budeme průběžně aktualizovat v souladu s vědeckým pokrokem.

Abychom ještě více zdůraznili angažovanost společnosti Danfoss v boji proti globálnímu oteplování, připojuje se společnost Danfoss ke kampani UN Global Compact pod heslem “Business Ambition for 1.5°C - Our Only Future” a zavazuje se ke stanovení vědecky podložených cílů. Danfoss se tímto připojuje k celosvětovému hnutí sdružujícímu společnosti, usilující o dosažení nejambicióznějšího cíle Pařížské dohody, kterým je omezit nárůst globální teploty na 1.5°C nad úroveň před obdobím industrializace.

Zaměření na energetickou účinnost, propojení odvětví a elektrifikaci jsou klíčovými kroky směrem k udržitelné budoucnosti. To je jádro našeho podnikání a řešení, která poskytujeme svým klientům. Dekarbonizace našeho podnikání, například použitím přebytečné energie z technologického tepla z výroby a z datových center, je přirozeným krokem. Elektrifikace a integrace obnovitelné energie jsou způsoby, jak podnikáme kroky v oblasti klimatu a dosahujeme svých cílů. Jsme na správné cestě a budeme pokračovat v pokroku, abychom ukázali, že ekologický rozvoj je skutečně možný," říká Kim Fausing, prezident a generální ředitel skupiny Danfoss.

uhlikova neutralita 2020 1

Danfoss v současné době pracuje na podrobných plánech, jak dosáhnout cílů, včetně toho, jak vyvážit potenciální vliv CO2, obchodní podmínky a otázky týkající se dlouhodobé uhlíkové stopy továren. Naším mottem je „především energetická účinnost“, která také podporuje velký podíl obnovitelných zdrojů energie. Nižší potřeba ekologické energie znamená, že je zapotřebí méně investic do rozšiřování sítě, skladování energie, rezerv a přenosu energie. Elektrifikace založená na obnovitelných zdrojích je pak v neposlední řadě nástrojem, který společnosti Danfoss umožní dekarbonizaci svého podnikání.

Udržitelný rozvoj je v zájmu našich klientů, planety a lidí. Jako společnost zastávající vedoucí postavení na trhu dokazujeme, že je možné dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu – a to jak skrze dekarbonizaci svého vlastního podnikání, tak poskytování řešení nezbytných pro oddělení hospodářského růstu od spotřeby energie, a to především snížením energetických potřeb,“ říká Kim Fausing, generální ředitel společnosti Danfoss.

V roce 2016 se společnost Danfoss připojila k iniciativě EP100, jejímž cílem je zdvojnásobit energetickou produktivitu společnosti před rokem 2030 ve srovnání s úrovní roku 2007, ke dnešnímu dni společnost Danfoss zvýšila svou energetickou účinnost o 80%. Nyní přijímáme další opatření za účelem dalšího snížení spotřeby energie a zajištění přechodu všech operací společnosti Danfoss na energii z obnovitelných zdrojů. V prosinci 2019 se společnost Danfoss připojila k iniciativám RE100 a EV100. Kromě toho chce společnost Danfoss nejpozději do roku 2030 obměnit firemní vozový park tak, aby zahrnoval pouze elektrické vozy, jakmile bude k dispozici nezbytná infrastruktura.

V roce 2019 byla společnost Danfoss první globální technologickou společností, která se připojila ke všem třem obchodním iniciativám v rámci The Climate Group, a tento závazek zajistí další systematické sledování realizace klimatických cílů společnosti týkajících se energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel.

uhlikova neutralita 2020 2

Helen Clarkson, CEO, The Climate Group, řekla: „Globální společnosti hrají důležitou roli při urychlování energetické transformace. Tím, že jsme se připojili k EP100 a že se rozumné hospodaření s energií nachází v centru naší podnikatelské strategie, jde Danfoss již nyní příkladem. Jsme nadšeni, že se společnost Danfoss nyní připojuje také k EV100 a RE100, což z této společnosti dělá, doufejme, jednu z mnoha firem, které přijmou všechny tři závazky, což ukazuje, že rozumné hospodaření s energií a doprava jdou ruku v ruce.“

Více informací najdete na www.danfoss.com/cs-cz

O iniciativách The Climate Group

RE100 je globální podniková iniciativa sdružující vlivné společnosti, které se 100% angažují ve využívání energií z obnovitelných zdrojů. Cílem RE100 vedené The Climate Group ve spolupráci s CDP (Carbon Disclosure Project) je urychlit změnu směrem k sítím s nulovou uhlíkovou stopou v celosvětovém měřítku.

EP100 je globální iniciativa The Climate Group ve spolupráci s Alliance to Save Energy (Alianci pro úsporu energie). Tato iniciativa sdružuje rostoucí skupinu společností šetřících energii a podílejících se na zlepšování energetické účinnosti a na tom, že se jim daří více, ačkoli mají menší spotřebu energie. Energetická účinnost je poměr ekonomické účinnosti ke spotřebě energie – proto zlepšení energetické účinnosti znamená dosažení větší ekonomické účinnosti z každé jednotky spotřebované energie.

EV100 je globální iniciativa sdružující společnosti podílející se na zrychlení přechodu k elektrickým vozidlům a snažící se docílit, aby se elektrodoprava stala do roku 2030 novým standardem.
Elektrodoprava je hlavním řešením pro omezení milionů tun emisí skleníkových plynů ročně, jakož i pro snížení znečištění ovzduší a hluku způsobených dopravou.

Informace o projektu Business Ambition for 1.5°C pledge

Projekt „ Business Ambition for 1.5°C pledge - Our Only Future” je společnou iniciativou UN Global Compact, Science Based Targets initiative (SBTi) a koalice We Mean Business. Připojením se k 1.5°C pledge organizace formalizují své rostoucí ambice a signalizují společnostem, investorům, subjektům s rozhodovací pravomocí, klientům, dodavatelům, sociálním organizacím a dalším zúčastněným to, že se angažují směrem k budoucnosti s nulovými emisemi.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku