5 trendů, které ovlivní průmyslovou automatizaci v roce 2022

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Máme zde nový rok 2022 a tak jsme se zamysleli, co by mohl přinést v oblasti průmyslové automatizace a jaké jsou trendy v oblasti průmyslového internetu věcí. Jedna věc je jistá, ačkoli konstruktéři a výrobci strojů byli zpočátku k průmyslovému internetu věcí skeptičtí, nyní si uvědomují výhody připojených strojů.

V uplynulých rocích zejména v souvislosti s omezeným cestováním, se ukázalo, že IIoT má svou hodnotu. Vzdálený přístup a konektivita se staly běžnou součástí každodenního provozu.
Podstatou IIoT však je, že se vyvíjí neuvěřitelným tempem. Na základě poznatků z oboru a našich partnerů z odvětví průmyslové automatizace vidíme na trhu několik hlavních trendů, které budou v roce 2022 hrát velkou roli.

Porozumění rizikům kybernetické bezpečnosti

Stále více strojů je propojeno a software je stále složitější, což umožňuje kybernetickým zločincům proniknout do systému a způsobit škody nabouráním se do něj nebo instalací ransomwaru. V nejhorším případě dojde k výpadku celých továren nebo krádeži dat, což zanechá obrovský dopad na vaše zákazníky a poškodí vaši pověst.
Vzhledem k nárůstu hrozeb a vysokým nákladům spojeným s narušením bezpečnosti je stále zřejmější, že každý hraje určitou roli a měl by mít základní znalosti v oblasti bezpečnosti. Koneckonců bezpečnost je společná odpovědnost. Místo toho, aby se výrobci strojů spoléhali pouze na externí partnery v oblasti IT bezpečnosti, dbají na to, aby své zaměstnance proškolili o rizicích a snížili tak pravděpodobnost bezpečnostního incidentu.

5 trendu 2022 1

Prodej služeb, ne technologií

Řeči o digitální transformaci, Průmyslu 4.0 a internetu věcí se silně zaměřují na technologie. Které nástroje nebo nové inovativní technologie potřebuji, abych zůstal konkurenceschopný? Jen stěží se vyhneme slovům jako umělá inteligence, prediktivní analytika, digitální dvojčata, abychom jich vyjmenovali alespoň několik. S tolika novými technologiemi, které přicházejí na trh každý den, je snadné zaměřit se spíše na technologie než na jejich skutečné využití.
Ale více než kdy jindy vidíme, že si lidé začínají uvědomovat, že technologie by neměla být výchozím bodem. Jde o to prodat řešení, ne technologii.
Prodávat řešení vzdáleného přístupu s vaším strojem není snadné, protože zákazníci očekávají vynikající servis a vy nesete náklady ve fázi záruky. Prodej spotřebního materiálu, například obalových materiálů, před vyčerpáním stávajících zásob, aby se zabránilo zastavení výroby, to je něco, co můžete prodat. Jak můžete nabídnout přidanou hodnotu svému zákazníku? To by mělo být výchozím bodem vaší cesty k digitálním inovacím.

Zaměření na udržitelnou výrobu

Klimatická neutralita, nulové emise a efektivní využívání zdrojů jsou globálními tématy napříč průmyslovými odvětvími. Vlády po celém světě upřednostňují strategie a návrhy na dosažení klimatické neutrality. A průmyslové odvětví hraje v těchto plánech důležitou roli.
V Evropě je cílem Zelené dohody snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 %. Hlavním pilířem této dohody je dvojí zaměření na ekologickou a digitální transformaci průmyslu EU.
Stále více výrobců se proto ve spolupráci s vládními iniciativami zabývá praktickým využitím technologií Průmyslu 4.0 pro udržitelné výrobky a služby. V zájmu zachování globální konkurenceschopnosti se objevuje větší důraz na řešení, která vytvářejí efektivněji pracující stroje, aby se snížila spotřeba energie a produkovalo se méně odpadu.

5 trendu 2022 2

Poptávka po řešeních na míru

Internet věcí nenabízí univerzální řešení. Vzhledem k mnoha odlišným faktorům neexistuje strategie, implementace nebo nastavení, které by vyhovovaly všem požadavkům. To znamená, že klíčem k úspěšné implementaci IoT je přizpůsobení. Vzhledem k tomu, že IoT se stále více zaměřuje od nástrojů k řešením, začínají výrobci strojů chápat, že integrace systémů a technologií je nejlepším krokem k dosažení řešení, které potřebují.

První kroky v oblasti monitorování stavu

Kdo si ještě nezapsal "monitorování stavu" tzv. condition monitoring do svého plánu? Máme ho v agendách všichni, ale skutečnou implementaci stále odkládáme. V uplynulém roce se zaznamenal jasný posun v tom, že výrobci strojů začínají skutečně chápat hlavní přínosy, jako je včasná výměna opotřebovaných dílů a snížení rizika poruchy kritického zařízení.

Rok 2022 bude rokem, kdy výrobci strojů, kteří již začali shromažďovat data, učiní první kroky ke strategii založené na stavu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl kveten 2022

ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Číslo je zaměřené především na konektorovou techniku a kabelovou konfekci.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Nastavte si své Centrum preferencí a získejte třeba SMART TV Tím, že více specifikujete oblasti zájmů ve svém profilu, vás automaticky zařadíme do slosování o hodnotné ceny.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku