H+D Elektromontáže − Digitalizace jako cesta k rychlejší výrobě a zpracovaní většího objemu zakázek

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na základě pilotního projektu si ve společnosti H+D Elektromontáže ověřili, že digitalizace při výrobě rozváděčů dává smysl a stává se nutností pro další rozvoj firmy.

Nový výrobní proces je založen na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu. Využívá přitom synergie silných partnerů – EPLAN a Rittal.

Špičkové technické vybavení a profesionální služby v oblasti zabezpečovacích systémů a výroby rozváděčů

Služby v oblasti elektro nabízí H+D Elektromontáže s.r.o. na českém trhu již od roku 1995. Má zkušenosti s realizací elektroinstalací v oblasti hutních, strojírenských, gumárenských a dalších zpracovatelských provozů. Montáže provádí na klíč i subdodavatelsky – na vlastní montáž přitom poskytuje záruku od 12 do 36 měsíců.
V nedávno dokončené provozovně v Loučkách u Oder disponuje špičkovým technickým vybavením, jak na elektroinstalace, tak na výrobu rozváděčů, high-tech měřicí technikou a kvalitně proškolenými zaměstnanci na profesionální úrovni.
Prioritou firmy je odvádět kvalitní práci a poskytovat komplexní služby za odpovídající ceny.

hd elektromontaze 2021 1

Neutuchající sled inovací v projekci a výrobě

Dříve jsme využívali různé dodavatele rozváděčových skříní. Od roku 2012 jsme začali používat primárně skříně od společnosti Rittal, jelikož nás oslovila modulární koncepce Rittal – The System,“ uvádí jednatel společnosti H+D Elektromontáže Jaroslav Hlušmaňuk.
Také používání různých softwarových nástrojů pro elektroprojekci přestalo vyhovovat a řešilo se hned následující rok: „Hledal jsem nové softwarové řešení pro návrh schémat s vazbou na 2D montážní desku jako podporu pro výrobu rozváděče,“ vysvětluje Jaroslav Hlušmaňuk. Volba padla na produkty EPLAN. „V roce 2016 jsem si uvědomil nutnost dalších inovací – abychom splnili požadavky trhu z hlediska kvality a rychlosti inženýringu ruku v ruce s kvalitou samotné výroby rozváděčů,“ doplňuje.
První výsledky plynoucí z propojení silných partnerů Rittal a EPLAN zaznamenala společnost H+D Elektromontáže během roku 2018: Zdokonalení inženýrských prací v softwaru EPLAN Pro Panel Professional a doplňkových elementů, s jejichž pomocí vzniklo jejich první 3D virtuální dvojče. „Data vzniklá v tomto systému jsme dále propojili s druhým partnerem, společností Rittal, který na to navázal z hlediska modifikací skříní v jejich modifikačním centru ve Zdibech,“ popisuje J. Hlušmaňuk.

Růst společnosti přináší nové výzvy

Růst společnosti přinesl nutnost řešit i prostory firmy pro projekci a výrobu. Tak došlo na stavbu vlastních nových prostor, sdružujících v jednom místě projekci, výrobu a sklad. Výsledkem je moderní budova s kvalitním zázemím pro všechny zaměstnance.

Pro další růst společnosti bylo nutné se rozhodnout, zda investovat do většího počtu zaměstnanců, nebo se podívat na možnosti zefektivnění inženýrských procesů při výrobě rozváděčů,“ nastiňuje další kroky Jaroslav Hlušmaňuk. Nabízelo se využít synergie předních partnerů, EPLAN a Rittal, a jejich znalostí na globálním trhu velkých, středních a malých výrobců rozváděčů. „Rozhodli jsme se pro vytvoření pracovní skupiny z hlediska možnosti ověření konceptu, jak ještě více zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit vlastní výrobu rozváděčů, což byl náš cíl.“

Zkušení zástupci všech 3 firem – H+D Elektromontáže, Rittal a EPLAN – společně vytipovali vhodný pilotní projekt, který měl posloužit k srovnání klasického výrobního postupu a nového výrobního procesu, založeného na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu, tzv. digitálního dvojčete, a vazbou na možné výrobní stroje z nabídky Rittal Automation Systems.

hd elektromontaze 2021 2

Rozdělení kompetencí je klíčové

Po důkladném seznámení s projektem byly ze strany firem Rittal a EPLAN navrženy následující postupy:

EPLAN:

  • Bude nápomocný při tvorbě digitálního dvojčete.
  • Bude dohlížet na vytvoření dostatečné základny 3D modelů/maker a pomůže s jejich úpravou tak, aby pro daný projekt model obsahoval všechny důležité informace.

Rittal:

  • Nabídne služby svého modifikačního centra, kde dojde k obrobení rozváděčové skříně a montážní desky. Na strojích řady Perforex budou zhotoveny veškeré potřebné výřezy a závity.
  • Dodá přesně zkrácené a popsané DIN lišty a kabelové kanály – i tyto správně předpřipravené komponenty poloautomatem SECAREX šetří čas kvalifikovaným elektrikářům.
  • Poskytne přípravu vodičů na automatu Wire Terminal. Veškeré vodiče budou označeny potiskem, opatřeny dutinkou, zkráceny na přesnou délku a seřazeny do zásobníkové lišty pro pozdější zapojování rozváděče pomocí přehledné aplikace EPLAN Smart Wiring.

H+D Elektromontáže:

  • Veškerá data pro výrobu jednotlivých částí v modifikačním centru Rittal předá ve formě výstupů z 3D modelu.

Pilotní projekt přesvědčil nejen čísly

Pracovníci H+D Elektromontáže detailně zaznamenávali veškeré časy potřebné pro zhotovení 3D modelu a čas následné výroby s materiálem, který získali z modifikačního centra Rittal. To vše pak porovnali s původními časy dosavadní ruční výroby. Výsledek ukázal pro tento rozváděč úsporu 12 hodin!
Samotným výsledkem není jen časová úspora, která je velice důležitá s ohledem na návratnost investic, ale celý projekt nám umožnil se s finálním výrobkem dokonale seznámit ještě před jeho samotnou výrobou. Tím došlo k eliminaci veškerých chyb a pracnosti,“ pochvaluje si Hlušmaňuk.

Porovnání časů je opravdu jednoznačné – 20:8 ve prospěch výroby z předpřipravených komponentů a s využitím služeb firem Rittal a EPLAN.“

Díky 3D modelu jsme si uvědomili možnosti a výhody standardizace – původních 20 různých rozváděčů jsme zredukovali na 4, přičemž jsme využili vzájemné opakovatelnosti jednotlivých sestav, které se shodovaly až v 90 % vnitřní výbavou rozváděče,“ vypočítává dále Jaroslav Hlušmaňuk.

Pomocí této optimalizace se snížila nutnost skladových položek i jejich finanční hodnota. Tato redukce současně zjednodušuje výrobu rozváděčů, instalaci a údržbu. „Velmi dobře si uvědomujeme, že investice do správného softwarového vybavení je nutností a detailní projekce se nám vrátí v podobě efektivní výroby, ale i v podobě spokojeného zákazníka, jelikož přesný 3D model pomůže při vyjasňování finálního rozváděče,“ uzavírá Jaroslav Hlušmaňuk.

hd elektromontaze 2021 3

A další plány společnosti v rámci digitalizace výroby?

Existuje poměrně rozšířený názor výrobců rozváděčů, že digitalizace se vyplatí jen při sériové výrobě, a pro kusovou výrobu je příliš komplikovaná. Přesto projekt H+D Elektromontáže minimalizoval čas potřebný na vytvoření 3D dat využitím konzultačních služeb EPLAN,“ uvádí Jaroslav Hlušmaňuk. Dále dodává „Tím byla naplněna naše databáze prvků, která je využitelná z 80 % i pro další ‚nesériové‘ rozváděče a její využitelnost se dále zvyšuje.“
Dobrou volbou podle něj bylo začít digitalizaci na rozváděči řady AX (s celkem 96 propoji). V oblasti projekce proto cítí potenciál v rozšíření datové základny pro software EPLAN a využití 3D projekce pro další sestavy. „Přidáním relativně malého počtu dalších komponentů budeme schopni přejít i na složitější sestavy rozváděčů,“ doplňuje Jaroslav Hlušmaňuk.
Ve výrobě hraje stále klíčovou roli modifikační centrum firmy Rittal. Do budoucna však pan Hlušmaňuk vidí potřebu upravovat standardní rozváděčové skříně ve vlastní dílně: „Tak abychom optimalizovali čas výroby a minimalizovali časy nutné na transport materiálu a zároveň byli co nejvíce flexibilní pro zákaznické změny a úpravy, které budou vždy a všude.“ Proto již nyní uvažuje o investici do strojového parku včetně možnosti využití dotací EU na rozvoj firmy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku