Kontroly a revize nouzového osvětlení dle platné legislativy

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru. Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl. 3.1 ČSN EN 1838 rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení.

Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí, včetně jistících prvků a komponentů. Nouzové únikové osvětlení se dle ČSN EN 1838 dělí na nouzové osvětlení únikových cest dle čl. 3.4, protipanické osvětlení dle čl. 3.5 a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl. 3.6.

Zajímalo nás, jak se provádí montáž, kontroly a revize nouzových osvětlení, proto jsme se zeptali pana Ing. Pavla Koudelky, ředitele společnosti FULGUR s.r.o., která nabízí interiérová a venkovní nouzová svítidla všech provedení.

Pane řediteli, kterou normou nebo normami se řídí instalace nouzového osvětlení, může ji provést naprostý laik, nebo je třeba nějaké odbornosti?
Aby bylo zajištěno, že nouzové osvětlení únikové cesty funguje, je třeba, aby splňovalo požadavky norem ČSN EN 1838 a ČSN 73 0802. Při montáži nouzového osvětlení je nezbytné postupovat v souladu se Stavebním zákonem a celou montáž provádět podle platných technických norem. Montáž by v každém případě měl provést elektrikář s patřičnou kvalifikací, jinak hrozí úraz elektrickým proudem a případná škoda na majetku apod.

fulgur kontroly 1

Je třeba po nainstalování nového nouzového osvětlení provést nějaké specifické úkony s akumulátory, např. úplné vybití a nabití?
Pokud se jedná o běžná autonomní nouzová svítidla, je nutno akumulátory před prvním použitím naformátovat, tzn. nechat nabíjet alespoň 24 hodin a pak úplně vybít a hned potom opět alespoň 24 hodin nabíjet. Tuhle proceduru doporučujeme opakovat jednou za 3 měsíce pro udržení dobrého stavu akumulátorů a prodloužení jejich živostnosti. Obecně garantujeme deklarovanou dobu svícení po dva roky. Praxe je taková, že se akumulátory vyměňují po třech letech provozu.
V dražších nouzových svítidlech jsou obvody, které udržují baterii „v kondici" automaticky a současně testují celkový stav svítidla. V případě poruchy signalizují kontrolkami, kde je chyba nebo pokud je použit centrální monitorovací systém posílají tyto informace do centrální řídící jednotky.

Co všechno se musí kontrolovat a revidovat na nouzovém osvětlení a v jakých časových intervalech? Lze některé revize či kontroly kombinovat?
K zajištění funkce nouzového osvětlení je vyžadováno jeho zkoušení a udržování podle EN 50172 a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle EN 62034. Údržbu a zkoušky může provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací.
Za pravidelnou údržbu a zkoušky zodpovídá provozovatel/majitel prostor, kde jsou nouzová osvětlení instalována, popřípadě může určit kompetentní osobu, aby na údržbu systému nouzového osvětlení dohlížela.
Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy) musí být prováděny minimálně v níže uvedených rozsazích a lhůtách. V případě potřeby, může oprávněný orgán požadovat provedení zvláštních zkoušek.

Denně
Musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují. To znamená vizuální kontrolu indikátoru, aby se zjistilo, zda systém je v řádném stavu, nevyžaduje se zkouška (test) funkce.

Jednou za měsíc
Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí. Během uvedené doby musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a zda řádně fungují.
Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno.
U centrálních bateriových systémů se kromě toho musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.

Jednou za rok
Jestliže jsou použita automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu. Pro veškeré ostatní systémy zkoušek musí být provedena kontrola v rozsahu měsíčních zkoušek a tyto doplňující zkoušky:

  • každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno v měsíční zkoušce, ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce;
  • musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

fulgur kontroly 2

Spolu s provozováním nouzového osvětlení se musí vést „Provozní deník nouzového osvětlení", obsahují Vámi dodávaná nouzová svítidla tento deník, nebo je to čistě na provozovateli těchto svítidel či servisní firmě?
Vedení provozního deníku spadá do činností provozovatele a ten je zodpovědný jak za jeho zhotovení, tak i vedení. Do provozního deníku se musí zaznamenat výsledky všech zkoušek. Ten musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoliv oprávněné osobě. Do provozního deníku musí být zaznamenány alespoň tyto údaje:

  • datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav;
  • datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu);
  • datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu);
  • data a stručné popisy každé závady a její nápravy;
  • datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení;
  • pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti.

Jsou podle Vás výhodnější LED nouzová osvětlení nebo zářivková, jaké jsou jejich hlavní přednosti a zápory?
Jedním z nejvíce diskutovaných parametrů je spotřeba, a to i v případě nouzových svítidel. Ta je u typů s LED světelnými zdroji nižší. I když takový rozdíl jako u běžných interiérových svítidel to není. Předností u LED nouzových osvětlení oproti zářivkovým je dlouhá životnost LED, okamžité svícení v plném výkonu a neomezený počet zapnutí a vypnutí i v mrazu.

Jak je to s životností baterií, poznáme nějak, že je třeba je vyměnit? Čím se toto určuje?
V nouzových svítidlech se nejčastěji používají akumulátory NiCd. Na každém z nich najdete výrobní štítek s datem výroby. Maximální životnost pak mají 4 roky, avšak po třech letech je doporučujeme vyměnit za nové.

Vedle nouzového osvětlení existují technické prostředky - piktogramy, které jsou-li použity na únikových cestách vedle běžných svítidel nouzového osvětlení, mohou zvýšit jejich účinnost v případě nouzového stavu. Dodáváte nouzové osvětlení včetně těchto piktogramů, nebo si je musí zákazník zakoupit zvlášť?
To záleží na typu svítidla. U běžných svítidel jsou univerzální piktogramy s panáčkem a šipkou pro všechny směry součástí dodávky. Většina má piktogramy jako součást balení, k těm ostatním se dají samostatně dokoupit. Tyto piktogramy nabízíme i samostatně, navíc je můžeme vyrobit i podle zákazníkových potřeb.

Mohou se v případě zájmu o koupi nouzového osvětlení nebo výměny akumulátorů na Vás obrátit bytová družstva a společenství vlastníků?
Samozřejmě, a nejen ty. Jen bych rád dodal, že neprovádíme servis u zákazníka, proto je v případě servisu lepší obrátit se na některou z elektrotechnických montážních firem, jejichž většina jsou našimi zprostředkovanými partnery.
Také montujeme nouzové moduly do svítidel, které si k nám zákazník sám dodá z důvodu zachování jednotného designu jeho svítidel v celém objektu.
Velkou škálu nouzových svítidel v různých designech a výkonech včetně doplňků mohou zákazníci nalézt v našem e-shopu na adrese http://eshop.fulgur.cz.

Jaká další svítidla, kromě nouzového osvětlení, jste schopni svým zákazníkům dodat a kde všude je mohou zakoupit?
Naše firma působí na trhu již řadu let a kromě nouzových svítidel dodáváme svítidla interiérová, ale i venkovní na osvětlení teras, fasád a podobně. Zakoupit je zákazníci mohou ve všech velkoobchodech elektro a hobby marketech u nás i na Slovensku, ale také i prostřednictvím našeho, již zmíněného, e-shopu na adrese http://eshop.fulgur.cz, který provozujeme.

Děkuji Vám, pane řediteli, za rozhovor a přeji Vám i celé Vaší společnosti za celou redakci mnoho úspěchů.

Fulgur, spol. s r.o.
Svitavská 39, 614 00 Brno
Tel.: + 420 545 197 213
E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www. fulgur.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku