Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Provádíte revize elektro? Chcete po 5 letech získat osvědčení k revizím instalací a hromosvodů? Řešíte, jak se stát revizním technikem?


Je tu akce, která Vás dokonale připraví na zkoušky u TIČR v kategorii E2A.

Kurz je vhodný pro:

 • Stávající revizní techniky, kteří prodlužují platnost Osvědčení kategorie E2A.
 • Zájemce z řad E4A, kteří chtějí rozšířit osvědčení k revizím.

Co od kurzu můžete očekávat?

 • Detailně projdeme okruhy otázek z TIČR.
 • Dozvíte se, na co si dát pozor v praxi.
 • Řekneme, jak budou vypadat testy pro revizní techniky elektro.
 • Upozorníme na časté chyby při revizích EZ.

Podívejte se níže, co vše Vás čeká.

POZOR: Kurz v únoru je rozdělen do dvou 2denních bloků - 24.-25.2.2020 a 2.-3.3.2020


Program školení

1. den kurzu

8.45 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.00 přednášky

 • Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

2. den kurzu

9.00 - 17.00 přednášky

 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

3. den kurzu

9.00 - 17.00 přednášky

 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.

v Praze budou 3. den kurzu probrána témata:

 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

4. den kurzu - pouze v Brně

9.00 - 16.00 přednášky

 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

Témata probíraná v kurzu

Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 • Osvojte si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem, používání proudových chráničů IΔn ≤ 30 mA pro zásuvky do 20A.

Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

 • Pochopte funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.

 • Osvojte si podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem souboru ČSN EN 61439. Používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů.
 • Naučte se ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kapitola 18 i v návaznosti na řadu norem ČSN 33 2000.

Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

 • Pochopte požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305-1 ed.2, ČSN EN 62305-2 ed.2, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 62305-4 ed.2 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Revizní zprávy

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1.


V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály
 • přístup do e-learningu
 • obědy po dobu školení

 

Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.