Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A

Chcete být revizní technik elektro? Víte, jak se píše revizní zpráva elektro? Na co se zaměřit, když budete provádět revize instalace nebo hromosvodů?


Pojďte na kurz, který Vás dokonale připraví na zkoušky TIČR. Na našem školení se dozvíte vše, co pro revize elektro potřebuje vědět. Pak Vás čeká zkouška na TIČR, a jakmile získáte osvědčení můžete provádět revize elektro.


Kurz je vhodný zejména pro nové zájemce, kteří jdou na zkoušky poprvé, či rozšiřují svá osvědčení o další kategorie (např. z E4A na E2A). Rovněž může sloužit uchazečům o prodloužení platnosti osvědčení po 5 letech (přezkoušení po uplynutí doby platnosti).

Co od kurzu očekávat?

 • projdeme podrobně jednotlivé okruhy z testů TIČR,
 • upozorníme na časté nešvary a nedostatky,
 • řekneme, jak to chodí s revizemi v praxi,
 • ukážeme, jak napsat revizní zprávu,
 • prozradíme, jak probíhají zkoušky pro získání osvědčení... a bude toho ještě víc. 

Novinka: V ceně kurzu je i jednodenní kurz Měření prováděná při revizích el. instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2.


Program školení

1. den kurzu

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy

2. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem

3. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení

4. den kurzu

9.00 - 17.30 blok přednášek

Oblast výroby a montáže rozváděčů a úplných krytů, bezpečnost elektrických zařízení strojů a strojních zařízení
Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím

5. den kurzu

9.00 – 14.00 blok přednášek a praktických ukázek

Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

6. den kurzu

8.00 - 13.00 zkoušky na TIČR (nutno zažádat prostřednictvím formuláře na www.ticr.eu)


Dodatek o školení

Témata probíraná v rámci kurzu:

1. den - Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy a Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Cíl > Osvojit si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem. Používání proudových chráničů IΔn ≤ 30 mA pro zásuvky do 20A.

2. den - Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.

Cíl > Pochopit zejména funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

3. den - Oblast výroby a montáže rozváděčů a úplných krytů, bezpečnost elektrických zařízení strojů.

Cíl > Osvojit si podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem souboru ČSN EN 61439, úplných krytů dle ČSN EN 60670-24

Naučit se ověřování elektrických zařízení strojů z hlediska bezpečnosti dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kapitola 18 i v návaznosti na řadu norem ČSN 33 2000.

4. den - Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.

Cíl > Pochopit požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN EN 62305-2 ed. 2, ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed. 2 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

5. den - Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2

Cíl > Vidět praktické ukázky postupů měření s komentáři a poznatky revizního technika.

6. den - Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky (KE ZKOUŠCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI - viz organizační pokyny!)


 V ceně kurzu

 • celodenní stravování
 • studijní materiály - Pracovní listy - Revizní technik E2A
 • vyhodnocení revizních zpráv
 • přístup do online systému vzdělávání   

Ubytování

Ubytování není v ceně kurzu! Doporučujeme hledat na www.booking.com

Pro zájemce máme tyto tipy:

 • Brno
  Je možnost ubytování v apartmánech Alfa Panorama v bezprostřední blízkosti školicí místnosti. Další možnosti ubytování v nedalekém hotelu Rakovec, internát školy Čichnova, AS Club Brno, hotel Maximus Resort, hotel Santon a další.
 • Praha
  Ubytování je možné v prostorách hotelu Pramen, hotelu Diana, penzionu Hrádeček a další.

Certifikace školení

Abyste na zkoušku na TIČR mohli jít, je nutné vyplnit žádost o vydání osvědčení na stránkách TIČR (více viz organizační pokyny).

Průběh závěrečných zkoušek

Zkoušky je nutno uhradit před jejich konáním dle pozvánky z TIČR. Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

 • písemné – počet testů x 20 minut/test,
 • ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B).
  Další podrobnosti zkoušky najdete zde [PDF] a dále budou sděleny inspektory před zahájením zkoušky, případně jsou uveřejněny na stránkách www.ticr.cz.

Pokud nevíte, co přesně která skupina obsahuje, podívejte se na: Přehled skupin osvědčení [PDF] - zde se dozvíte, na jakých zařízeních můžete provádět revize při získání osvědčení v určité kategorii.


Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.