Normy

ČSN EN ISO 13850

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci

ČSN EN ISO 13855

Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

ČSN EN ISO 13856-1

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

ČSN EN ISO 13857

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

ČSN EN ISO 14119

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

ČSN EN ISO 14120

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN EN ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO/IEC 17025

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN IEC 60050-826

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

ČSN IEC 60076-12

Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

ČSN IEC 60287-1-1+A1

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně

ČSN IEC 60331-21

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně

ČSN IEC 61000-3-4

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A

ČSN IEC/TR 61439-0

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

ČSN IEC/TS 60479-1

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

ČSN IEC/TS 60479-2

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.