ČSN IEC/TS 60479-2

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska