ČSN EN 62368-1

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky