ČSN EN 62271-202 ed. 2

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn