ČSN EN 60990

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem