Normy

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků