Normy

ČSN EN 1127-1 ed. 2

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika