ČSN 73 0873

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou