Normy

ČSN 27 4007

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu