Normy

ČSN 27 4002

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů