ČSN IEC 60050-112

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330050
 • Datum účinnosti: 1. listopad 2013
 • Věstník vyhlášení: říjen 2013
 • Věstník poslední změny: listopad 2019
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: 
 • Změny: *A1 2019.11
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 
 • Katalogové číslo: 94024
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy