ČSN IEC 60050-141

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330050
 • Datum účinnosti: 1. červen 2010
 • Věstník vyhlášení: květen 2010
 • Věstník poslední změny: květen 2010
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: 
 • Změny: 
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 
 • Katalogové číslo: 85777
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy