ČSN EN 50016

Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem "p"
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330373
 • Datum účinnosti: 1. květen 2003
 • Věstník vyhlášení: duben 2003
 • Věstník poslední změny: duben 2005
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN EN 60079-2(33 2320):2005-05-01
 • Změny: *Z1 2005.04
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. červen 2007
 • Katalogové číslo: 66998
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy