ČSN EN 50015

Nevýbušná elektrická zařízení - Olejový závěr "o"
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330376
 • Datum účinnosti: 1. říjen 1999
 • Věstník vyhlášení: září 1999
 • Věstník poslední změny: leden 2008
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN EN 60079-6(33 2320):2008-02-01
 • Změny: *Z1 2008.01
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. květen 2010
 • Katalogové číslo: 56881
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy