ČSN EN 50014

Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330370
 • Datum účinnosti: 1. listopad 1998
 • Věstník vyhlášení: říjen 1998
 • Věstník poslední změny: prosinec 2004
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN EN 60079-0(33 2320):2005-01-01
 • Změny: *A1 1999.09, *A2 1999.09, *Z1 2004.12
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. březen 2007
 • Katalogové číslo: 53363
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy