ČSN IEC 50(131A)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 131: Elektrické a magnetické obvody - Oddíl 131-04: Vícefázové obvody a součásti
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330050
 • Datum účinnosti: 1. červenec 1999
 • Věstník vyhlášení: červen 1999
 • Věstník poslední změny: květen 2010
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN IEC 60050-141(33 0050):2010-06-01
 • Změny: 
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. červen 2010
 • Katalogové číslo: 53346
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy