ČSN 33 0371

Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330371
 • Datum účinnosti: 1. leden 1983
 • Věstník vyhlášení: 
 • Věstník poslední změny: květen 2017
 • Převzetí: 
 • Nahrazuje: bez náhrady
 • Změny: *Z1 2006.04
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. červen 2017
 • Katalogové číslo: 23341
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy