ČSN 33 0050-8-26

Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Elektrické instalace budov
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330050
 • Datum účinnosti: 1. březen 1990
 • Věstník vyhlášení: říjen 1996
 • Věstník poslední změny: říjen 1996
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN 33 0050-826:1996-11-01
 • Změny: 
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. listopad 1996
 • Katalogové číslo: 23330
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy