ČSN 33 0050-4-71

Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330050
 • Datum účinnosti: 1. červen 1992
 • Věstník vyhlášení: 
 • Věstník poslední změny: červen 2010
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN IEC 60050-471(33 0050):2010-07-01
 • Změny: 
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. červenec 2010
 • Katalogové číslo: 23329
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy