ČSN IEC 449

Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330130
 • Datum účinnosti: 1. únor 1996
 • Věstník vyhlášení: leden 1996
 • Věstník poslední změny: únor 2019
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: bez náhrady
 • Změny: 
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. březen 2019
 • Katalogové číslo: 18605
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy