ČSN EN 50014

Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330370
 • Datum účinnosti: 1. duben 1995
 • Věstník vyhlášení: únor 1995
 • Věstník poslední změny: červen 2006
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: bez náhrady
 • Změny: *1 1998.10
 • Opravy: UR 1995.05
 • Datum ukončení platnosti: 1. červenec 2006
 • Katalogové číslo: 17296
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy