ČSN EN 50028

Nevýbušná elektrická zařízení. Zalití zalévací hmotou "m"
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330377
 • Datum účinnosti: 1. duben 1994
 • Věstník vyhlášení: 
 • Věstník poslední změny: leden 2005
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN EN 60079-18(33 2320):2005-02-01
 • Změny: *Z1 2005.01
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. duben 2007
 • Katalogové číslo: 15864
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy