ČSN IEC 73

Elektrotechnické předpisy. Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330170
 • Datum účinnosti: 1. leden 1994
 • Věstník vyhlášení: červen 1996
 • Věstník poslední změny: červen 1999
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN EN 60073(33 0170):1999-07-01
 • Změny: *1 1996.06
 • Opravy: 4.95 1995.04
 • Datum ukončení platnosti: 1. červenec 1999
 • Katalogové číslo: 15266
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy