Nová termokamera testo 870 — pro muže činu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nová termokamera testo 870 je speciálně navržena ve spolupráci s uživateli. Její předností je snadná obsluha, robustnost a vysoká kvalita snímků.

Přednosti termokamery pro muže činu

Při vývoji nové termokamery byla brána v potaz hlavně její snadná obsluha. Termokamera je ihned po zapnutí připravena k použití. Není již nutné manuální ostření snímku. Termografický snímek je zaostřen od 0,5 metrů do nekonečna. Reálný snímek 3,1 MegaPixelů je součástí modelu testo 870-2.

testo 870 1
Teplotní citlivost termokamery testo 870 je nižší než 0,1°C, což je jedním z nejdůležitějších parametrů při zobrazování míst s malým rozdílem teplot. Tato teplota je dostatečná pro většinu aplikací.
Termokamera testo 870 nesnižuje standard v termografii a proto je tato modelová řada vybavena standardním mikrobolometrickým detektorem s rozlišením 160 x 120 pixelů. Díky patentované technologii SuperResolution je možné pořízení snímků s rozlišením 320 x 240 pixelů.
Funkce SuperResolution využívá přirozeného chvění ruky uživatele termokamery a současného pořízení sekvence termografických snímků. Snímky jsou uloženy do jednoho souboru a díky pohybu je každý nepatrně posunutý. Na detektoru termokamer jsou vždy jednotlivé pixely odděleny mezerou, která zde musí být z důvodu zabránění přestupu tepla z jednoho pixelu na druhý. V těchto mezerách se však teplota neměří. Díky posunutí jednotlivých snímků je možné ze sekvence složit snímek s vyšším rozlišením, protože se aktivní část pixelů přesune do mezery a zde se znovu změří hodnota teploty.
Pro práci v interiéru budovy je velice důležitý dostatečně veliký zorný úhel termokamery. Veliký zorný úhel je důležitý především proto, aby snímek zaznamenal přiměřeně velkou oblast, ve které jsou rozdíly teplot dobře patrné. Zorný úhel termokamery testo 870 je 34° x 25°.
Snadná obsluha však není vše, důležité je také snadné vyhodnocení. Proto jsou termokamery testo 870 vybaveny funkcí, která umožňuje uložení snímku ve standardním formátu JPEG. Díky tomu je možné snímky snadno vyčíst z termokamery a okamžitě je například odeslat e-mailem nebo uložit do databázového systému.

testo 870 2

Možnosti využití termokamer testo 870

Termokamery mohou být provozovány především v oblasti průmyslové údržby, ve stavebnictví, v topenářství a ve správě budov (facility managementu).

testo 870 3

Základy termografie

Termografie je založena na principu vyzařování infračerveného záření každým objektem. Infračervené záření není lidským okem viditelné. Termokamera však toto infračervené záření detekuje. Infračervené záření není průstupné pro většinu materiálů včetně skla. Proto není možné použít v termografii skleněných čoček a musí se využívat jiných materiálů jako je třeba germanium. Z přijaté intenzity infračerveného záření je vypočtena podle zadaných parametrů teplota.
Do termokamery se zadávají parametry, které slouží pro výpočet teploty a jsou to emisivita a odražená teplota. Vyobrazení teplotního pole se nazývá termogram a zpravidla, má podobu barevného snímku s barevnou teplotní stupnicí. Teplotní stupnice slouží v termogramu k tomu, aby bylo snadné se v něm orientovat. Podle dané barvy v bodě na termogramu se v teplotní stupnici můžeme přibližně zorientovat, o jakou teplotu se zde jedná.

testo 870 4

Aplikace termokamer

Díky zobrazování teplotních polí pomocí termokamery je velice snadné určovat stav měřených objektů na základě změny teploty, nebo na základě změny rozložení teploty.
Typickou aplikací termokamer je kontrola pláště budov. Při pozorování budovy termokamerou se díky rozdílným povrchovým teplotám zobrazí tepelné mosty, chyby v provedení tepelné izolace a podobně. Typická aplikace však není jedinou aplikací, díky které může uživatel termokamery snadno odhalit problematická místa.

testo 870 5
Další hojně užívanou aplikací termokamer je kontrola mechanických, elektrických a jiných součástí.
V podstatě je možné aplikace termokamer shrnout tak, že pokud se závada projevuje změnou povrchové teploty, je možné tuto závadu detekovat pomocí termokamery. Například je možné detekovat vadné ložisko na motoru nebo na kompresoru, přechodový odpor na elektrických spojích a podobně. Dále je možné lokalizovat chyby v elektrických rozvaděčích, hodně zatížené jistící prvky a podobně. Termokamery přinášejí také možnost zjištění přenosu teplot mezi jednotlivými částmi zařízení. Je tak možné například kontrolovat jak bude předávat zdroj světla své teplo do zbylé části svítidla.
Termokamery se také hojně využívají ve vývoji nových zařízení. Návrh světelných zdrojů vyžaduje kontrolu, jak se bude šířit teplo ze světelného zdroje do zbytku svítidla. Může to mít vliv na návrh použitých materiálů, větracích otvorů a podobně. Tepelné zkoušky nových jističů a spínačů při přetížení mohou přinést jistotu, že teplo je odváděno dostatečně rychle, než dojde k požáru. Pro vývoj se velice dobře využijí termokamery, které umožňují pořízení plně radiometrického videa nebo sekvence snímků.

Termokamery testo

Termokamery testo umožňují kromě pořízení infračerveného snímku také zaznamenat reálný snímek. Díky tomu je možné se v termogramech lépe vyznat.
Funkce pro překrývání reálného snímku a infračerveného snímku je součástí vyhodnocovacího softwaru. Pořízený infračervený snímek obsahuje informace o infračerveném záření pro každý pixel detektoru termokamery. Je proto možné získat teplotu pro každý pixel a díky tomu neztratit žádné informace o teplotě.

testo 870 5

Funkce testo SuperResolution

Pracovníci provádějící termografii v oblasti řemesel, v průmyslové údržbě, v elektrotechnice nebo ve vývojových týmech stojí vždy před podobnými problémy: musí provádět analýzu teploty velmi malých nebo velmi vzdálených objektů.
Přitom je rozlišení snímků u termokamer limitováno technologií detektorů, které jsou na trhu. Technologie SuperResolution vytváří pro termokamery novou dimenzi pro výrazné zlepšení kvality obrazu.
Termosnímky (infračervené snímky) pořízené technologií SuperResolution mají zřetelně vysoké rozlišení: čtyřikrát více naměřených hodnot a geometrické rozlišení zlepšené o faktor 1,6. Díky tomu nabízí na každém termosnímku podstatně více detailů a mnohem větší jistotu při každém termografickém měření.
Technologie SuperResolution využívá přirozeného pohybu ruky, aby nasnímala v rychlém sledu více snímků za sebou. Každý snímek je pořízen z jiného místa. Přesnou znalostí vlastností objektivu a přesunu jednotlivých snímků v sekvenci se pomocí algoritmu spojí do snímku s vysokým rozlišením.
Zde je důležité, aby byly snímány skutečné hodnoty, které je možno porovnat s výsledkem vyššího rozlišení detektoru. Nejedná se přitom o proces interpolace.

testo 870 6

Vyhodnocovací software

Nedílnou součástí termokamery je také vyhodnocovací software. Termogramy a reálné snímky jsou zobrazeny na obrazovce počítače již během analýzy a automaticky jsou převzaty do termografické zprávy. Asistent tvorby zprávy vede uživatele krok za krokem k vytvoření jasné a srozumitelné zprávy. Jsou k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou dokumentaci.
Šablony obsahují veškeré relevantní informace o místě měření, úkolu měření a výsledcích měření. Kromě toho může uživatel využít vlastní šablonu, kterou si může vytvořit pomocí Designéru zprávy.

Více na: www.testo.cz

testo 870 7

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku