Měření izolačního odporu nebo izolační impedance podlah a stěn vůči zemi nebo ochranným vodičům

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Měření impedance nebo odporu izolačních podlah a stěn se musí provádět síťovým napětím vůči zemi a při jmenovitém kmitočtu sítě nebo nižším napětím stejného jmenovitého kmitočtu kombinovaného s měřením izolačního odporu.

impedance mereni 1

To je možno provádět například v souladu s následujícími metodami měření:

 1. střídavé sítě
  - měřením při jmenovitém střídavém napětí nebo
  - měřením při nižším střídavém napětí (nejméně 25 V) a k tomu zkouškou izolace při použití minimálního stejnosměrného zkušebního napětí 500 V pro jmenovité napětí sítě nepřekračující 500 V a při použití minimálního stejnosměrného zkušebního napětí 1 000 V pro jmenovité napětí sítě vyšší než 500 V.
  Pro měření je možno použít tyto napěťové zdroje:
  a) napětí sítě vůči zemi, které existuje u místa měření;
  b) sekundární napětí transformátoru se dvěma vinutími;
  c) napětí nezávislého zdroje o jmenovitém kmitočtu sítě.
  V případech uvedených v bodech b) a c) musí být měřicí napětí pro účely měření uzemněno.
  Pro zajištění bezpečnosti, jestliže se měří napětím nad 50 V, musí být maximální výstupní proud omezen na 3,5 mA.
 2. stejnosměrné sítě
  - zkouška izolace při použití jmenovitého stejnosměrného napětí 500 V pro jmenovité napětí sítě nepřekračující 500 V;
  - zkouška izolace při použití jmenovitého stejnosměrného napětí 1 000 V pro jmenovité napětí sítě vyšší než 500 V.

Zkouška izolace by se měla provádět měřicím přístrojem odpovídajícím EN 61557-2.

Zkušební metoda pro měření impedance podlah a stěn střídavým napětím

Proud I je z výstupu napěťového zdroje nebo z fázového vodiče L přiváděn přes ampérmetr na zkušební elektrodu. Napětí Ux na elektrodě se měří pomocí voltmetru s vnitřním odporem přinejmenším 1 MΩ proti vodiči PE.
Impedance izolace podlahy potom je:

Zx=Ux/I

Měření pro určení impedance se musí provádět v tolika náhodně zvolených bodech, v kolika se to zdá být nutné, nejméně však ve třech bodech.
Pro měření může být zvolena zkušební elektroda kteréhokoliv z následujících typů. V případě sporu je referenční metodou měření pomocí elektrody 1.

Zkušební elektroda 1
Zkušební elektrodou je kovová třínožka, jejíž podstavy spočívající na podlaze tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníka. Každá nosná plocha je opatřena pružnou základnou, která při zatížení zajišťuje těsný kontakt s měřeným povrchem na ploše přibližně 900 mm2 a představuje odpor menší než 5 000 Ω.
Předtím, než se provedou měření, se povrch, jehož odpor se má měřit, vyčistí čisticí tekutinou. Při měření se na třínožku působí silou přibližně 750 N při měření podlah a 250 N při měření stěn (viz obr. 1).

impedance mereni 2

Zkušební elektroda 2
Zkušební elektroda sestává z čtvercové kovové desky o délce stran 250 mm a čtvercového listu navlhčeného savého papíru nebo navlhčeného čtvercového kusu nasákavé látky, z nichž byl přebytek vody odstraněn, o stranách přibližně 270 mm.
Papír se pokládá mezi kovovou desku a zkoušený povrch. Při měření se na desku působí silou přibližně 750 N při měření podlah a 250 N při měření stěn.

impedance mereni 3

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, leden 2023

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Již 30 let měříte s námi - Blue Panther Dodávky měřicích přístrojů, multimetry, osciloskopy, termokamery, revizní přístroje, zkoušečky, analyzátory a jiné od výrobců Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Teledyne LeCroy, Schleich, Elspec, Extech a dalších.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku