Široký měřicí rozsah od 10 kΩ do 30 TΩ, pevné nebo programovatelné napětí nastavitelné od 40V do 10 kV (C.A 6550) nebo 15 kV (C.A 6555) s nabíjecím proudem 5 mA. To jsou hlavní parametry nových měřicích přístrojů firmy Chauvin Arnoux pro měření izolace. Firma tak rozšířila portfolio svých přístrojů pro měření izolací až do hodnoty 15 kV a 30 TΩ.

Jednou z mnoha oblastí, kde lze termokamery s úspěchem použít pro detekci a včasné odhalení případných závad jsou fotovoltaické elektrárny. Pomocí termokamer lze snadno odhalit závady v elektrických rozvodech a rozvaděčích, nebo i vady jednotlivých segmentů fotovoltaických panelů.

Společnost En-Centrum, s.r.o., jako obchodní společnost na měřicí a zkušební techniku v energetice, elektrotechnice, telekomunikacích a průmyslu je aktivní na trhu ČR a SR již od roku 1998. S anglickým renomovaným výrobcem měřicí a zkušební techniky Megger Ltd. spolupracuje jednatel společnosti En-Centrum, s.r.o. již dvě desetiletí, od roku 1992 až do dnešních dnů.

Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována v souladu s článkem 62.1.2 až 62.1.6 normy ČSN 33 2000-6. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí. Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace.

Sonel MPI 502 je multifunkčný prístroj na meranie parametrov elektrických inštalácií podľa EN 61557. Sonel MPI-502 je nový tester z rodiny multifunkčných meračov pre elektrické inštalácie od výrobcu Sonel S.A. Poľsko. Je jedným z najmenších multifunkčných testerov na trhu. Dizajn prístroja je ergonomický a je vytvorený na praktické, ručné použitie.

Revizím elektrických spotřebičů, jsme se již jednou věnovali, ale pouze v obecné rovině, kde jsme jednotlivé spotřebiče rozdělili do skupin A až E a určili jednotlivé lhůty revizí. Článek naleznete na tomto odkazu: zde. Tento článek se zaměří na jednotlivé úkony, které je třeba při revizi a kontrole elektrických spotřebičů učinit.

Nejpočetnější skupinou přístrojů v sortimentu jsou bezesporu digitální multimetry. Jsou dostupné v několika řadách. Cenově nejdostupnější jsou jednoduché multimetry METRAHIT TWO+ a METRAHIT WORLD nabízející měření základních elektrických veličin s rozlišením 6000 digitů.

Renomovaný výrobce měřicí a zkušební techniky, společnost Megger Ltd. v její anglické části sídlící v přístavním městě Doveru vyvinul a úspěšně uvedl na celosvětový trh, včetně našeho v České a Slovenské republice, novou řadu multifukčních revizních měřicích přístrojů MFT1800 nahrazující dříve také úspěšnou řadu MFT1500 s více než spolehlivými elektro revizními přístroji.

AMT měřicí technika, spol. s r.o., certifikovaná systémem ISO 9001:2009 se stala autorizovaným – přímým distributorem měřicí techniky polského výrobce Sonel. Tím byla opět rozšířena nabídka měřicích přístrojů společnosti AMT.

Strana 7 z 8