Určení požadované úrovně vlastností (PLr)

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek je zaměřen ke snížení rizika, kterého je dosaženo příslušnými bezpečnostními částmi uvažovaného ovládacího systému. Uvedená metoda se zabývá pouze odhadem snížení rizika a je určena jako návod konstruktérovi a zpracovateli norem při určení požadované úrovně vlastností (PLr) pro každou nezbytnou bezpečnostní funkci, která má být vykonávána bezpečnostními částmi ovládacího systému (SRP/CS).

Posouzení rizika předpokládá situaci před opatřením předpokládané bezpečnostní funkce. Snížení rizika jinými technickými opatřeními, nezávislými na ovládacím systému (např. mechanické ochranné kryty) nebo dalšími bezpečnostními funkcemi, může být při určení požadované úrovně vlastností (PLr) předpokládané bezpečnostní funkce také bráno v úvahu; v tomto případě může být po realizaci těchto opatření zvolen počáteční bod v obr. 1. Závažnost zranění (označené S) je relativně snadno odhadnutelná (např. tržná rána, amputace, smrtelná nehoda). Pro četnost výskytu jsou ke zlepšení odhadu používány pomocné parametry. Tyto parametry jsou:

  • četnost a doba vystavení nebezpečí (F) a
  • možnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody (P).

Zkušenosti ukazují, že parametry mohou být kombinovány, aby bylo docíleno odstupňování rizika od nízkého k vysokému. Je významné, že jde o kvalitativní proces, který udává pouze odhad rizika.

plr

Závažnost zranění S1 a S2

V odhadu rizika, při vzniklé poruše bezpečnostní funkce, jsou uvažována pouze lehká zranění (obvykle s přechodnými následky), závažná zranění (obvykle s trvalými následky) a smrt.
Při určení S1 a S2 by měly být vzaty v úvahu obvyklé následky úrazů a běžné léčebné postupy. Například pohmoždění a/nebo tržné rány bez komplikací mají být klasifikovány jako S1, zatímco amputace nebo smrt by měly být klasifikovány jako S2.

Četnost a/nebo doba vystavení nebezpečí F1 a F2

Obecně platná perioda času, která má být zvolena pro parametr F1 nebo F2 nemůže být specifikována. Nicméně následující výklad může usnadnit, v případě pochybností, správné rozhodnutí.
Parametr F2 má být zvolen tehdy, je-li osoba vystavena nebezpečí často nebo nepřetržitě. Je nepodstatné, zda je vystavena nebezpečí táž osoba nebo postupně různé osoby, např. při používání výtahů. Parametr četnosti má být zvolen podle četnosti a doby trvání přístupu k nebezpečí.
Pokud je konstruktérovi znám požadavek na bezpečnostní funkci, může být zvolena četnost a trvání tohoto požadavku místo četnosti a doby trvání přístupu k nebezpečí. V normě ČSN EN ISO 13849-1 se předpokládá četnost požadované bezpečnostní funkce vícekrát než jednou za rok.
Perioda vystavení nebezpečí má být odhadnuta na základě průměrné hodnoty, která může být uvážena ve vztahu k celkové době, v průběhu které je zařízení používáno. Například, je-li nezbytný pravidelný vstup mezi nástroje stroje při cyklickém provozu sloužící pro posuv a pohyb obrobku, měl by být zvolen parametr F2. Je-li však požadován přístup pouze čas od času, má být zvolen parametr F1.
Je-li četnost vyšší než jednou za hodinu, má být v tomto případě, bez jakéhokoliv zdůvodnění, zvolen parametr F2.

Možnost vyloučení nebezpečí P1 a P2

Je důležité vědět, zda může být poznána nebezpečná situace a zda může být vyloučena dříve, než může dojít k úrazu. Například důležitá je úvaha, zda může být nebezpečí přímo identifikováno jeho fyzikálními vlastnostmi nebo zda může být poznáno pouze technickými prostředky, např. sdělovací. Jiná důležitá hlediska, která ovlivňují volbu parametru P zahrnují, například:

  • provoz s dozorem nebo bez dozoru;
  • provoz s odborníky nebo laiky;
  • rychlost s jakou vzniká nebezpečí (např. rychle nebo pomalu);
  • možnosti vyvarování se nebezpečí (např. uniknutím);
  • praktické bezpečnostní zkušenosti vztahující se k procesu.

Vyskytne-li se nebezpečná situace a je-li reálná možnost vyloučení úrazu nebo významného snížení jeho účinků, má být zvolen pouze parametr P1. Parametr P2 má být zvolen tehdy, není-li téměř žádná možnost vyloučení nebezpečí.
Obrázek 1 znázorňuje návod pro určení požadované úrovně vlastností (PLr) vztahující se k bezpečnosti, závisející na posouzení rizika. Grafické znázornění má být uváženo pro každou bezpečnostní funkci.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.