Otázka prostorů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem - 1. díl

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V poslední době jsme čelili otázkám týkajícím se nové normy důležité pro všechny elektrotechniky, a zejména pro ty, kteří se zabývají otázkami elektrických instalací. Touto normou je ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018.

Ta se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích nízkého napětí. Technické změny oproti druhému vydání této normy z roku 2007, které se týkají zejména zvýšení bezpečnosti elektrických instalací uplatněním citlivých proudových chráničů ve světelných obvodech, přijala technická veřejnost vcelku s pochopením. S určitým rozčarováním bylo ale komentováno to, že nová norma již neuvádí členění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné a k tomuto rozdělení přiřazené.

Zopakujme si, jaký je tradiční přístup k nebezpečí úrazu elektrickým proudem z hlediska členění prostorů, v nichž se s elektrickým zařízením zachází. Je logické, že čím je takový prostor nebezpečnější, tím větší je také nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Toto hledisko se uplatňuje v technických normách (připomínám jenom legendární ČSN 34 1010:1965 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím) řadu desetiletí a uplatňuje se prakticky do současné doby a prozatím je vysvětleno i v dosud platné ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, která platí souběžně s novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 z ledna 2018 až do 7. 7. 2020. Tato ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 sice již uvádí v čl. 410.3.4, že pro zvláštní instalace nebo jejich zvláštní umístění se uplatňují speciální ochranná opatření odpovídající části 7 souboru ČSN 33 2000 (který je ekvivalentní souboru IEC 60364), ale v poznámce k tomuto článku ještě upozorňuje na případy instalací, které ještě nejsou specifikovány v některém oddílu uvedené části 7. Pro tyto instalace je třeba postupovat podle čl. 410.3.N10 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007. Podle uvedeného článku se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozování elektrického zařízení prostory člení na:

 • prostory normální,
 • prostory nebezpečné a
 • prostory zvlášť nebezpečné.

Podle informativní přílohy NA normy ČSN 33 2000-4-41 se

 • v prostorech normálních a nebezpečných uplatňuje tzv. normální provedení ochrany (tj. provedení, které odpovídá základním ustanovením normy ČSN 33 2000-4-41),
 • pouze pro prostory zvlášť nebezpečné se uplatňuje ještě ochrana doplněná o tzv. doplňkovou ochranu před úrazem elektrickým proudem, tj. především,
  − ochrana citlivým proudovým chráničem a/nebo
  − doplňujícím ochranným pospojováním.
 • Zvláštní pozornost ještě zasluhují části zařízení, které se při obsluze musí uchopit rukou. U těchto částí
  − se požaduje zhotovení z izolantu, pokud se nejedná o části, jejichž účelem není ovládání elektrických obvodů.

Uvedené zásady jsou shrnuty do jednoduché tabulky 1.

otazka prostoru 2
Klasické příklady, jak doplnit normální provedení ochrany o doplňkovou ochranu jsou uvedeny v tab. 2.

otazka prostoru 3

Porovnání tradičního přístupu s přístupem uplatňovaným mezinárodně (IEC) a evropsky (EN a HD)

Dlužno podotknout, že přístup, který uplatňuje mezinárodní normalizace (IEC) a evropská normalizace (CENELEC v normách EN a harmonizačních dokumentech HD) od výše uvedeného přístupu, který vychází z tradic československé normalizace, není v principu odlišný. Jak ta mezinárodní a evropská normalizace, tak ten náš národní přístup vychází z toho, že určitá působení vnějších vlivů zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ovšem ta mezinárodní a evropská normalizace nenechává tolik volného prostoru pro uvažování elektrotechniků, jaká ochranná opatření pro jednotlivé případy uplatnit, a předepisuje ochranná opatření pro jednotlivé zvláštní druhy instalací v různých objektech a prostorech. To je schematicky znázorněno v tab. 3.

otazka prostoru 4

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

Číslo je zaměřené na identifikační systémy, trafostanice, transformátory a zabezpečovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.