Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ze základních poznatků o účincích proudů na člověka víme, že do určité meze nemusíme dotykový proud protékající lidským tělem při dotyku živých částí považovat za nebezpečný.

Také vyšší proudy nemusí být nebezpečné, pokud lidským tělem procházejí po velmi krátkou dobu. Tak je vlastně omezen celkový elektrický náboj, který může lidským tělem projít. Těchto poznatků se využívá při uplatňování ochrany omezením ustáleného dotykového proudu a náboje. Při aplikaci této ochrany se musí zajistit, aby osoby nebo hospodářská zvířata nebyly vystaveny působení ustáleného dotykového proudu a náboje o takových hodnotách, které by mohly být nebezpečné, nebo jejichž průchod by mohl být spojen i jenom s nepříjemnými pocity.

omezeni dot proudu a anboje

Pro informaci zde uvádíme maximální hodnoty proudů (střídavé hodnoty pro kmitočty do 100 Hz) a nábojů, jejichž průchod tělem osob je za různých okolností ještě přípustný:

  • Ustálený proud mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku tekoucí činným odporem 2 000 Ω nesmí překročit práh vnímání; doporučuje se pro střídavý proud 0,5 mA, pro stejnosměrný proud 2 mA.
  • Mohou být stanoveny hodnoty prahu bolesti AC 3,5 mA nebo DC 10 mA.
  • Doporučuje se, aby nahromaděný náboj mezi současně přístupnými vodivými částmi nepřekročil 0,5 μC (práh vnímání); může být stanoveno 50 μC (práh bolesti).
  • V některých technických normách mohou být stanoveny i vyšší hodnoty nahromaděného náboje a ustáleného proudu. Je to např. u částí speciálně určených k tomu, aby podnítily reakci na bolest. Při výrobě zařízení využívajícího takových účinků je třeba si uvědomit, že nesmí být překročen tzv. práh komorové fibrilace, tj. meze, od které dochází k záchvěvům srdečních komor. Některá speciální zařízení však pracují i s proudy a náboji, které mohou srdeční fibrilace vyvolat. Jedná se o zdravotnické elektrické přístroje, pro které platí speciální technické normy.

Uvedené opatření se neaplikuje jenom ve speciálních případech (elektronická zařízení), ale je nutno s ním počítat i u elektrických spotřebičů a strojních zařízení.
V kabelových sítích je nutno počítat s jevem zbytkového náboje, který může být po vypnutí vedení nebezpečný. Tam, kde nebezpečně velký zbytkový náboj může v zařízení zůstat i po vypnutí zařízení, je nutno provést potřebná opatření.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2021

ElektroPrůmysl.cz, červen 2021

Číslo je zaměřené na identifikační systémy, trafostanice, transformátory a zabezpečovací techniku.

Zajímavé odkazy

Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku