ČSN 33 2000-4-473: Opatření k ochraně proti nadproudům

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů i kabelů v silnoproudém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV. Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a provozována, platí ustanovení ČSN 33 2000:1983.

Ochrana před zkraty

 1. Ochranný prvek se umístí v bodu snížení hodnot vedení (snížený průřez apod.), nebo po 3 metrech a nebezpečí zkratu je provedením vedení sníženo na minimum a uložení snižuje nebezpečí ohně na minimum.
 2. Vynechání ochrany
  • mezi zdroji a hlavními rozváděči
  • měřící obvody
  • tam, kde je rozpojení nebezpečné
  + musí platit
  • nebezpečí zkratu je provedením vedení sníženo na minimum
   a navíc
  • vedení nesmí být umístěno v blízkosti hořlavých materiálů

Dále se může ochranný prvek vynechat u zařízení pracujícím s velkými proudy (svářecích zařízení apod.) a u zařízení s velkými, ale krátkodobými proudy (start z baterie). Vedení se ale nesmí nebezpečně zahřívat.
Samozřejmě lze jisticí prvek po snížení hodnot vedení vynechat, když stíhá (předchozí) prvek na straně napájení.

nadproudy_ilustrace

Ochrana proti přetížení

 1. Ochranný prvek se umístí v bodu snížení hodnot vedení (snížený průřez apod.), nebo kdekoliv na vedení když:
  • nemá zásuvku ani odbočku a
   • nepřesáhne 3 metry, nebo
   • 10 m v elektrických nebo průmyslových provozovnách
  • bez omezení délky při odbočení z venkovní sítě nn až po vstup do budovy
  • bez omezení délky pokud je vedení jištěno před zkratem
  • bez omezení délky mezi zdrojem a hlavním rozváděčem
  Vždy platí, že nesmí mít odbočku nebo zásuvku a způsobem uložení je minimalizováno nebezpečí zkratu a ohně.
 2. Vynechání ochranného prvku
  • přetížení není pravděpodobné (motory do 0,5 kW, tepelné spotřebiče, žárovky)
  • ovládání, signalizace, telekomunikace
  • tam, kde je přerušení obvodu nebezpečné

Samozřejmě lze jisticí prvek po snížení hodnot vedení vynechat, když stíhá (předchozí) prvek na straně napájení.
V síti IT jsou tyto výjimky dovoleny jen pokud jsou obvody opatřeny Fi nebo jsou chráněny dvojitou izolací.

Doporučuje se vynechat ochranu před přetížením:

 • budící obvody rotačních strojů
 • zvedací magnety
 • sekundár měřicích transformátorů
 • protipožární zařízení

Paralelní vedení

Musí být stejného průřezu, materiálu a délky.
Pokud jsou ve stejném obložení, mohou být chráněna jedním jisticím prvkem.
Pokud dojde při zkratu na jednom z nich k tepelnému přetížení musí být:

 • na nehořlavém podkladě a
  • oddělena nehořlavou přepážkou nebo
  • dexaflamový nátěr 5 mm nebo
  • mezera min. 6 cm, ale min. 1,5 násobek průměru kabelu

Nesmí být v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu.

Ochrana fázových vodičů

Proti přetížení stačí jistit dvě fáze, pokud nemůže dojít k přetížení jen jedné fáze a všechny tři vypnou vázaně.

Ochrana středního vodiče

V síti TT a TN

Střední vodič se nemusí chránit proti zkratu:

 • má-li stejný průřez jako fázový
  nebo
 • je-li chráněn proti zkratu jističem krajních vodičů
  nebo
 • teče-li jím jen vyrovnávací proud (zřetelně menší, než je dovolený proud v tomto vodiči)

V síti IT

Existuje-li střední vodič (nedoporučuje se aby byl použit), musí být nadproud v něm detekován a musí vypnout všechny živé vodiče, nebo musí být obvod opatřen proudovým chráničem (0,15 násobek In).
Pokud se střední vodič zapíná, nesmí se zapnout později než fázové. Při vypínání se nesmí odpojit dříve.

Světelné a zásuvkové odbočky

Odbočky mohou být jištěny společně, pokud jištění vyhovuje pro kteroukoliv odbočku zvlášť.
Odbočku stačí jistit proti zkratu, pokud zařízení připojené na odbočce nemůže způsobit přetížení (např. svítidla). V tom případě mohou být zařízení (svítidla) připojena i přes zásuvku. Zásuvka v takovém případě neslouží pro připojení různých spotřebičů, ale je použita, aby se svítidlo dalo čistit apod. Neplatí pro prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

Číslo je zaměřené na identifikační systémy, trafostanice, transformátory a zabezpečovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.