Ukládání kabelů pluhováním

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Metoda ukládání kabelů do země pluhováním se realizuje pomocí strojního zaorávání. Umožňuje ukládání i přes vodní toky. Uvedená metoda je vhodná do míst, která umožňují pokládku v dlouhých úsecích bez spojek.

Pluhováním lze ukládat kabely nn, vn, sdělovací, optické a 110 kV.
Pluhování lze použít ve volném terénu bez křižování inženýrských sítí.
Pluhování není vhodné v místech s častým křížením inženýrských sítí a v případech, kdy je vyžadováno mechanické zabezpečení trasy, tj. nelze zabezpečit mechanické krytí kabelové trasy pevnými (betonovými) deskami a nelze vkládat dělící přepážky.
S omezením výhod poskytovaných touto metodou lze jednožilové kabely VN svazkovat, štítkovat a zavádět společně s kabelem i písek.
V jednom pracovním cyklu je možné uložit všechny tři vodiče kabelového vedení 110 kV spolu s doprovodnými vodiči nebo optickými chráničkami. Nad kabelovou trasou je možné v určené výšce instalovat výstražné fólie.

pluhovani kabelu
Pluhování musí splňovat následující požadavky:

  • s pokládkou kabelů musí paralelně probíhat geodetické zaměření trasy včetně hloubky uložení (vhodnou metodou)
  • s pokládkou musí současně probíhat automatická dokumentace teploty prostředí
  • u zaváděcího zařízení musí být dodržen nejmenší dovolený poloměr ohybu kabelu (dle technických podmínek výrobce kabelu)
  • zaváděcí zařízení musí splnit požadavky na uložení kabelu - např. žíly do těsného trojúhelníku, nebo žíly vedle sebe v jedné rovině bez mezer
  • stroj musí umožňovat v nezbytné potřebě okamžitě vypnutí obsluhou
  • nesmí být překročena maximální dovolená tažná síla v kabelu doložená záznamem

Ukládání kabelů pluhováním je možné v případě, že bude tento postup schválen výrobcem kabelu, investorem a budoucím provozovatelem kabelového vedení.
V případě pokládky pluhováním se provede vytyčení trasy vedení dle projektu. Před zahájením pokládky se kabelové vedení buď rozvine podél vytyčené trasy, nebo je usazeno na rozvíjecí zařízení, které jede v trase za pluhem. Pokládkový nůž odtlačuje velkou silou zeminu od sebe. Špička nože odklízí a formuje dno pokládkového zářezu. Zdrsněná zemina a vyčnívající kameny se pevně zatlačí. Na vyhlazené dno zářezu se pomocí zaváděcího zařízení položí vedení. Na povrchu pluh za sebou zanechá jen tenký zářez v půdě. Na povrchu se provede rekultivace terénu bagrem.
Pro realizaci je potřeba tahač, pluh, logistická jednotka nebo traktor se speciálním podvozkem na kabelové bubny. Realizace vyžaduje montážní prostor - v optimálním případě pruh o šířce cca 3,5 m nad kabelovou trasou v případě těžších úseků se musí přiměřeně zvětšit. Jeden pracovní cyklus je cca 100-120 m.
Pluhové zařízení musí mít zapisovač s možností evidovat okamžitou pozici ve formě souřadnic (x, y, z) pokládky, tím je zabezpečena kontrola správné polohy, hloubkový profil a síla tahu na jednotlivé vodiče.
Pluhové zařízení musí mít instalovanou pojistku tahu, která vypne okamžitě tah v případě, že dojde k překročení nastaveného maximálního tahu. Sila tahu se kontroluje (a dokumentuje) přímo u pokládacího zařízení - v případě, že dojde k překročení nastaveného maximálního tahu, celé zařízení (tahač a pluh) automaticky a okamžitě zastaví.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl kveten 2022

ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Číslo je zaměřené především na konektorovou techniku a kabelovou konfekci.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Nastavte si své Centrum preferencí a získejte třeba SMART TV Tím, že více specifikujete oblasti zájmů ve svém profilu, vás automaticky zařadíme do slosování o hodnotné ceny.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.

Najdete nás na Facebooku