Průmyslové kabely pro automatizaci, robotiku a komunikační systémy

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Novinkou v katalogu TME jsou kabely celosvětově známé značky Nexans. Ačkoli je výrobce znám především svými řešeními pro energetický průmysl, patří také k renomovaným výrobcům kabelů používaných v průmyslové automatizaci.

Jedná se o kabely přizpůsobené mnoha aplikacím, které se vyznačují ohebností a odolností vůči cyklickému ohybu, jemuž jsou vystaveny komunikační a řídicí vedení v řetězových lávkách. Tyto specializované produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou bezporuchovost – zajišťují dlouhodobý provoz, opakovatelnost a minimalizují prostoje a servis. Díky širokému výběru počtu žil, vysoké flexibilitě a dalším různorodým parametrům naši zákazníci snadno najdou to nejlepší řešení, které vyhovuje jejich potřebám. Níže uvádíme přehled naší původní nabídky Nexans – ale rádi bychom už teď zdůraznili, že tento sortiment budeme rozšiřovat.

Kabely pro přenos dat

Produkty Nexans dostupné v nabídce TME jsou většinou kabely určené pro průmyslová řešení, kabeláž komunikačních systémů v rámci automatizace budov a podobné aplikace. Přenos dat v náročných podmínkách prostředí, které provázejí výše zmíněné aplikace, vyžaduje ochranu žil. První ochranou je vnější plášť vyrobený z PVC nebo PUR, který zaručuje dobrou odolnost proti tahu kabelů. V případě PUR jsou dalšími výhodami nízká hořlavost (nešíří plamen) a ochrana proti olejům (podle normy EN 50363). Žily, které jsou vyrobené z mědi (také pocínované), v podobě drátu nebo lanka, jsou navíc stíněny pomocí fólie (ve dvojicích) a/nebo drátěného opletení. Jejich tepelná odolnost se pohybuje (ve většině případů) od -20 °C do 80 °C.
Zvláštním případem kabelů pro přenos dat jsou ethernetové kabely ve standardu Cat5e, tedy gigabitových přenosů. Dvojité stínění a kroucené páry žil snižují vliv vnitřního (tzv. cross-talk) a vnějšího (EMC) rušení na kvalitu přenosu. Díky tomu mohou být tyto výrobky použity v průmyslových podmínkách i v hustě naplněných kabelových žlabech.

kabely nexans 2021 2

Kabely pro automatizaci

Kabely určené pro automatizaci byly přizpůsobeny pro použití v řetězových lávkách – opakovaného pohybu, malých poloměrů ohybu a významných zrychlení protahování. Ke dvěma základním skupinám produktů patří měřicí a ovládací kabely (mimo jiné pro servopohony). Jsou vyrobeny ve standardech Bosch, Heidenhain, Siemens a ve standardních konfiguracích, které lze použít v jakékoli aplikaci v oblasti průmyslové robotiky. Žily jsou vyrobeny v podobě měděných lanek a dodatečné stínění umožňuje použití těchto produktů i pro komunikační účely. Umožňují tedy nejen napájení (až 1 kV v případě vybraných výrobků), ale také přesné ovládání pohyblivých prvků strojů (CNC, měřicí hlavy atd.).
Zde je třeba zdůraznit, že společnost Nexans dodává výrobky v souladu s normami CSA FT1 (odolnost proti plameni) a UL 1581 (americká norma specifikující vlastnosti kabelů používaných v průmyslu). V závislosti na použitém systému a preferencích si zákazníci mohou vybrat mezi kabely vybavenými žilami označenými barvami nebo čísly, ochrannými vodiči (PE) a přídavnými podélnými zpevněními, které zlepšují odolnost proti ohýbání a protahování.

kabely nexans 2021 3

Univerzální vícežilové kabely

Ovládací kabely, vícežilové od společnosti Nexans, které jsou dostupné v nabídce TME, obsahují 2 až 25 kabelů v podobě lanek s průřezem až 6 mm2. Stejně jako výše popsané výrobky jsou také chráněny před vlivem mnoha chemikálií (včetně olejů), nešíří plamen a mají dobré mechanické vlastnosti (flexibilita třídy 5 a malý poloměr ohybu). Mohou být použity v instalacích s maximálním napětím 300 V, 600 V nebo 1 kV. Tyto parametry z nich činí ideální volbu pro řadu aplikací v oblasti průmyslové automatizace a budov. V katalogu TME jsou k dispozici bezhalogenové varianty (tedy neuvolňují při kontaktu s ohněm škodlivé pro zdraví výpary), stejně jako nestíněné kabely.

kabely nexans 2021 4

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
The original source of text: https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/44078/prumyslove-kabely-firmy-nexans/

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2022

ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Číslo je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku