Bez mikrobů v potravinářském průmyslu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při výrobě a zpracování potravin je prioritním požadavkem zajištění jejich bezpečnosti a kvality. Jedním z nejdůležitějších faktorů přispívajících k bezpečnosti a kvalitě potravin je hygienický design strojů a zařízení.

V zásadě jde o to, aby byla zajištěna omyvatelnost a odolnost všech použitých materiálů a součástí tak, aby na nich nemohly ulpívat ani zbytky výrobků, ani čisticí prostředky a aby byly bezpečné. Skupina Lapp, která vyvíjí a vyrábí širokou paletu kabelů a kabelového příslušenství, mimo jiné pro potravinářský a nápojový průmysl, klade na tyto principy velký důraz.

potravinarsky prumysl 1

Minimalizování prostojů, zajištění kvality, maximální bezpečnost pro zaměstnance - to jsou priority ve všech průmyslových odvětvích, zvláště pak při výrobě potravin. Jestliže je zpracování potravin podléhajících zkáze zastaveno, mohou v potravinářském a nápojovém průmyslu vznikat mimo ušlého zisku vysoké náklady na odstranění odpadů a nové spuštění produkce. V tomto odvětví má extrémně velký význam také kvalita, protože pokud není kvalita odpovídající, jsou spotřebitelé nejen nespokojeni, ale může být ohroženo i jejich zdraví. Onemocnění způsobená potravinami způsobují ve světě značné škody. Dle statistik jen v USA postihuje přibližně 76 milionů lidí každý rok, z čehož 5000 lidí na následky umírá. Kritické je, mimo jiné, pravidelné čištění výrobních zařízení. Používají-li úklidové skupiny parní čističe a kyselé nebo zásadité čisticí prostředky k odstranění nečistot a mikrobů, jsou zařízení vystavena vysokému zatížení.
Podobně zásadní zatížení způsobuje i běžné suché čištění s agresivními čisticími prostředky. Všechny součásti musí být proto navrženy tak, aby zůstaly trvale pevné a funkční. Svou formou ani materiálem nesmí způsobovat živnou půdu pro bakterie.
Stejně tak je tomu v případě plastů a jiných materiálů, které se běžně používají při výrobě kabelů nebo těsnění komponentů. Pokud jsou použity umělé hmoty jako termoplasty a také elastomery přírodního původu, které nejsou dimenzovány pro časté čištění, hrozí, že například u součástí zařízení dojde ke ztrátě krytí nebo že kabel přijde o izolaci. Pak se každý proces čištění stává pro pracovníky vysoce rizikovou činností, protože hrozí nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
Velkým krokem kupředu v optimalizaci kvality, bezpečnosti a konečně také účinnosti v potravinářském a nápojovém průmyslu jsou výrobní zařízení, která byla konstruována v souladu s principy hygienického designu. Jsou konstruována tak, aby se bakterie nemohly usazovat, byla dobře čistitelná a také velmi odolná.

potravinarsky prumysl 6

Žádné místo pro bakterie

K výrobkům skupiny Lapp, které odpovídají zvláště přísným požadavkům hygienického designu, patří například kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC. Vývodka vychází z obecných konstrukčních principů normy ČSN EN 1672-2 pro potravinářský průmysl, a je navíc certifikována podle EHEDG (typ EL Class I AUX). Kromě toho splňuje kabelová vývodka – tak jako ochranná hadice SILVYN® FG NM nebo kabel ÖLFLEX® ROBUST – specifikace ECOLAB® týkající se odolnosti vůči čisticím a desinfekčním prostředkům.
SKINTOP® HYGIENIC odpovídá hygienickému provedení pro dosažení ideálních výsledků čištění. Má hladké povrchy, žádné hrany, spáry, dutiny nebo venkovní závity, díky čemuž zabraňuje usazování nečistot a tvorbě mikroorganismů. Zbytky potravin se nemohou usazovat a je možno je snadno spláchnout.
Hygiena je tedy důležitá, ale i tam existují rozdíly. Čím blíže přichází potravina do styku se součástí zařízení, tím vyšší jsou požadavky. Obecně se rozlišují tři hygienické zóny:

  • Produktová zóna: Jde o oblast, kde jsou součásti výrobního zařízení v přímém kontaktu s potravinami.
  • Zóna vystříknutí: Jedná se o oblasti a zařízení, které mohou přijít do styku s potravinami, například rozstřikováním. Konstrukce musí splňovat stejná kritéria jako v produktové zóně.
  • Neproduktová zóna: Jedná se o všechny oblasti a zařízení v továrně, které nepřichází do přímého kontaktu s potravinami. Nicméně ty mohou být často čištěny spolu s citlivými oblastmi, což může znamenat vysoké chemické a mechanické zatížení.

potravinarsky prumysl 2

Odolnost vůči čisticím prostředkům

Pro produktovou zónu a zónu vystříknutí platí ty nejpřísnější požadavky na hygienu. Zejména tyto oblasti je třeba čistit často a důkladně. Zaměstnanci zajišťující čištění používají agresivní čisticí prostředky, jako jsou žíravé kyseliny a alkalické látky v různých koncentracích - součásti otírají dosucha nebo čistí pomocí parního čističe s horkou párou. To vydrží dlouhodobě jen málo materiálů, a to zejména z nerezové oceli. Důležitou výzvou je pak ještě způsob provedení rozvodů. Kabely jsou často svazkovány těsněji, než by bylo optimální, nebo jsou díky montáži kabelových vázacích pásků špatně přístupné.

 

potravinarsky prumysl 3


Z toho důvodu je potřeba snažit se vyvarovat instalacím kabelů v produktové zóně. Kde je však kabeláž nezbytná, například pro snímač teploty či hladiny ve fermentoru, položí se kabely, pokud je to možné, do nerezových trubek, které kabel chrání. Avšak ideální není ani to. Takové konstrukce mohou být netěsné a navíc představují významnou nákladovou položku. V současnosti se proto kabely ukládají, alespoň tedy v zóně vystříknutí a v neproduktové zóně, přístupně nebo do ochranných hadic. Ty ovšem musejí být odolné vůči kyselým a zásaditým čisticím prostředkům a horké páře.
Skupina Lapp jde pragmatickou cestou. Spíše než znovu vynalézat kolo a vyvíjet drahé speciální výrobky, využívá společnost stávající výrobky z oblasti strojírenství a konstrukce zařízení také pro potravinářský průmysl, pokud splňují patřičné požadavky. A ty splňuje celá řadu produktů, jako například řada kabelů ÖLFLEX® ROBUST, které snesou nejen strojní olej v průmyslové výrobě, ale také čištění ve výrobě potravin. Lapp nabízí širokou škálu příslušenství a vhodných kabelů s plášti z PVC, TPE nebo PUR, které jsou částečně zkoušeny a certifikovány dle ECOLAB®, což potvrzuje jejich odolnost vůči běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům.

potravinarsky prumysl 4

Modrá barva jako signál ochrany

Alternativou k pevným a drahým nerezovým trubkám pro pokládání kabelů v produktové zóně a zóně vystříknutí je SILVYN® FG NM - flexibilní a rozměrově stálá ochranná hadice vyrobená z měkčeného PVC s vnitřní spirálou, a k tomu odpovídající šroubení SILVYN® HYGIENIC. Oba produkty jsou určené pro kontakt s potravinami, tedy pro použití v produktové zóně a snadno se čistí. Hadice nemá žádné drážky, v nichž by se mohly usazovat nečistoty. Hadice je navíc intenzivně modrá, což je pro potravinářský průmysl velmi vhodné.
Pokud se stane, že kousek plastu spadne do potravin, je možno jej snáze odhalit, protože v přírodě se nevyskytují žádné suroviny, které by měly takto intenzivní modrou barvu. To platí také pro kabelové vázací pásky, které má skupina Lapp v nabídce pro potravinářský průmysl. Jsou rovněž modré a ještě obsahují kovovou příměs. Ztracenou vázací pásku je tak možno snadno odhalit pomocí detektoru kovů nebo rentgenu.

potravinarsky prumysl 5

Speciální řešení kabelových rozvodů pro potravinářský a nápojový průmysl dnes pomáhají zvyšovat produktivitu, bezpečnost a kvalitu. Nově vyvinuté a kvalifikované portfolio skupiny Lapp pro potravinářský a nápojový průmysl bude dále rozšiřováno dle požadavků zákazníků. Protože jsou požadavky farmaceutického průmyslu na konstrukci strojů částečně srovnatelné, otevírají se zde další možnosti použití.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č.p. 315, 765 02 Otrokovice
Česká republika
Tel.: +420 573 501 011
Fax: +420 573 394 650
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.lappgroup.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2022

ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Číslo je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.

Najdete nás na Facebooku